PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

Přijímací řízení 2021/2022  Žádosti k přijetí ke studiu na základní umělecké škole...

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 26. dubna 2021 zemřela Naděžda Chocholáčová, mimořádná učitelka, vzácná kamarádka, dlouholetá zástupkyně Základní umělecké školy Kuřim. Zanechala nesmazatelné stopy v životech mnoha žáků a přátel.

S úctou, vděčností a láskou kolegové ZUŠ Kuřim.