SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA RODINNÝCH TÝMŮ

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY SOUTĚŽE DO 25. DUBNA...

 

 

VÝUKA OD 12. DUBNA 2021

 Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. dubna 2021 je v základních uměleckých školách umožněna výuka v režimu jeden žák + jeden učitel. Otevíráme individuální výuku a konzultace žáků, výuka kolektivních předmětů bude probíhat nadále distančně.

Prezenční výuka probíhá podle platného rozvrhu a je dobrovolná. Pokud se žák z vážného důvodu nemůže zúčastnit výuky ve škole, bude po dohodě s vyučujícím pokračovat výuka dále on-line.

Pro výuku 1+1 nebude nutné testovat žáky, ale je důležité dodržovat základní hygienická pravidla:

  • Žáci jsou povinni nosit v budově alespoň chirurgickou roušku.

  • Žáci přichází na výuku bezprostředně před jejím začátkem a po jejím skončení ihned opouští budovu.

  • Skupinová výuka dvou žáků bude rozdělena na individuální výuku po 25 minutách (např. u výuky kytary, zobcové flétny, zpěvu, klávesových nástrojů). Pedagog se s rodiči domluví na úpravě rozvrhu.

  • Do školy není umožněn vstup doprovodu žáků. Konzultace pro rodiče je možná po domluvě s vyučujícím on-line, telefonicky nebo e-mailem.

Veškeré změny budou průběžně aktualizovány a vždy umístěny na webu školy.