Š K O L N Í   R O K  2 0 2 3 / 2 0 2 4

VI.  S E T K Á N Í  A K A D E M I E  M E N A R T

Na konzervatoři P. V. Vejvanovského se ve středu 15. května konalo poslení setkání v rámci Akademie MenART. V Kroměříži Klára Kyselová prožila krásný začátek a konec pedagogické části celoročního studia s klavírním pedagogem Karlem Košárkem. Vyvrcholení se uskuteční příští týden v krásném prostředí prvorepublikové Vily Lanna v Praze na slavnosti PRO GAUDIO  v sobotu 25. května 2024. Společná závěrečná slavnost hudební, taneční, výtvarné a divadelní sekce Akademie MenArt začíná ve 13:00, Klárka bude vystupovat ve 13:45. Všichni jste srdečně zváni.

 

Ve středu 15. května 2024 se konal při příležitosti Mezinárodního dne rodiny
Slavnostní koncert rodinných týmů
JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA?

 

VÝSLEDKY A DALŠÍ INFORMACE O SOUTĚŽNÍ ONLINE PŘEHLÍDCE RODINNÝCH TÝMŮ
JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA?
NAJDETE ZDE.

 

L E T N Í  U M Ě L E C K É  K U R Z Y

ZUŠ Kuřim bude pořádat v termínu 19.–23. 8. 2024 Letní umělecké kurzy hudebního oboru
zaměřené na skladbu, tvorbu partitury, sborový zpěv, tvorbu písně a souborovou hru.

Podmínky přijetí:
– žák studuje a ve školním roce 2024/25 bude studovat na ZUŠ Kuřim
– aktivně se zapojuje do veřejných vystoupení organizovaných ZUŠ Kuřim
– v případě studia skladby má své prvotiny, které prezentoval na některém z autorských večerů či v soutěžní přehlídce Jakpak je dnes u nás doma?
– v případě sborového zpěvu navštěvuje sborový zpěv v ZUŠ Kuřim

Informace o konání kurzů najdete zde.
Přihláška ke stažení zde.

BESÍDKA ŽÁKŮ VIOLONCELLOVÉ TŘÍDY DAGMAR BARAŠOVÉ
se konala 18. dubna 2024 v komorním sále.

Prohlédněte si fotky z vystoupení.

V.  S E T K Á N Í  A K A D E M I E  M E N A R T

Předposlední páté setkání stipendistů se konalo 13. dubna 2024 na ZUŠ J. Hanuše v Praze a neslo se v duchu příprav na závěrečný koncert letošního ročníku akademie. Klára Kyselová vybírala se svým mentorem, vynikajícím pedagogem Karlem Košárkem, a se svojí učitelkou Vanesou Grabon repertoár, který zazní na slavnosti PRO GAUDIO  v sobotu 25. května 2024 v krásném prostředí prvorepublikové Vily Lanna v Praze a její kouzelné zahrady. Společná závěrečná slavnost hudební, taneční, výtvarné a divadelní sekce Akademie MenArt začíná ve 13:00, všichni jste srdečně zváni.

PIANOFORTE PER TUTTI

7. ročník mezinárodní soutěžní klavírní přehlídky Pianoforte per tutti
se uskutečnil 11. a 12. dubna 2024 v ZUŠ Příbor.
Naši školu reprezentovali žáci z klavírní třídy Vanesy Grabon.

Zlaté pásmo
Jakub Madarász

Stříbrné pásmo
Magda Škarohlídová

Stříbrné pásmo
Klára Spiříková a Nela Ulbrichová
(hra v klavírním duu)

B L A H O P Ř E J E M E

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PRO JAZZOVÉ SOUBORY A TANEČNÍ ORCHESTRY
se konala 11. dubna 2024 na ZUŠ Došlíkova Brno.

Naši školu reprezentovalo pět uskupení. Blahopřejeme žáků k jejich výkonům a umístěním
a děkujeme všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě soutěžního programu.

STŘÍBRNÉ PÁSMO – Aritmic Band
(ped. vedení MgA. Josef Kolář)

STŘÍBRNÉ PÁSMO – Boogie Boys
(Filip Mikeš-klavír, Filip Gavanda-baskytara, Petr Sliwka-bicí)
(ped. vedení MgA. Adam Sikora, MgA. Vladimír Micenko)

STŘÍBRNÉ PÁSMO – Blue Wings
(Ludmila Hlucháňová-klavír, Karolína Waidhoferová-akordeon, Viktor Dosedla-bicí)
(ped. vedení MgA. Ondřej Zámečník)

BRONZOVÉ PÁSMO – The Beatýška
(Matyáš Hustý-klavír, Monika Fitzová, Viktorie Auxtová-zpěv, Štěpán Králík, František Juzek-elekt. kytara, Michal Hoďák-baskytara, Ondřej Vévoda-bicí)
(ped. vedení Filip Zázvorka, DiS.)

BRONZOVÉ PÁSMO – Parta z Bítýšky
(Anna Kondrová-klavír, Jan Tichoň-bicí, Kateřina Strachoňová-violoncello, Magdalena Kondrová-akordeon)
(ped. vedení Žaneta Vítová, DiS.)

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE
ve hře na smyčcové nástroje se konalo 9. dubna 2024 v ZUŠ Ořechov.

Naši školu reprezentoval ve hře na kontrabas LUKÁŠ VANĚK a získal 2. cenu
( ped. vedení Vladimír Micenko)

BLAHOPŘEJEME

K R A J S K É  K O L O
soutěžní přehlídky výtvarného oboru
se konalo 8. a 9. dubna v ZUŠ Tišnov.

Do ústředního kola postupují :

ZLATÉ PÁSMO S POSTUPEM

ŘADA VÝTVARNÝCH PRACÍ Krajina, zdroj nejen inspirace
Adam Buchta, Filip Janšta, Tereza Štětková – Ø 9,00 let
(pedagog Dagmar Bočková)

CYKLUS JEDNOTLIVÝCH PRACÍ SPOJENÝCH JEDNÍM TÉMATEM
Zeměpisné souřadnice a jejich proměna v čase
Marta Bonaventurová, Tomáš Janda, Klára Wulff, Eliška Veselá – Ø 11,00 let
(pedagog BcA. Markéta Svobodová)

Umístění všech žáků najdete zde.

B L A H O P Ř E J E M E

K R A J S K É  K O L O
soutěžní přehlídky literárně  dramatického oboru
se konalo 26. a 27. března v ZUŠ Boskovice.

Umístění našich žáků:

Kategorie kolektivní práce a sborníky

Daniela Hoření
Zlaté pásmo s postupem
a Zvláštní cena poroty za nadstandartní práci ve sborníku Bifurkace času

Daniela Hoření, Veronika Paulíková, Emílie Tvrzová Stříbrné pásmo

Kategorie přednes
Žofie Šimonová Stříbrné pásmo

Antonín Kotol Bronzové pásmo

Barbora Doležalová Čestné uznání

B L A H O P Ř E J E M E

všem žákům k předvedeným výkonům
a Daniele přejeme hodně úspěchů v celostátním kole soutěže!

K R A J S K É  K O L O  S O U T Ě Ž E

ve hře na klavír se konalo 20. a 21. března v ZUŠ Mikulov.
Naši školu reprezentovalo sedm klavíristů,
kteří předvedli obdivuhodné výkony a obdrželi vynikající ocenění!
Gratulujeme všem žákům i jejich pedagogům!

1. cena Jakub Madarász
Cena poroty za kreativní interpretaci
(ped. vedení MgA. Vanesa Ignatova-Grabon)

1. cena Anna Nečasová
(ped. vedení MgA. Peter Kučera)

1. cena Klára Kyselová
(ped. vedení MgA. Vanesa Ignatova-Grabon)

1. cena Nela Ulbrichová
(ped. vedení MgA. Vanesa Ignatova-Grabon)

2. cena David Nečas
Cena poroty za interpretaci skladby G. F. Händela „Toccata g moll“
(ped. vedení MgA. Peter Kučera)

2. cena Filip Burkart
Cena poroty za mistrnou pedalizaci
(ped. vedení MgA. Peter Kučera)

3. cena Eliška Dvořáková
(ped. vedení MgA. Peter Kučera)

Diplom pro mimořádně úspěšného pedagoga Vanesa Ignatova-Grabon

B L A H O P Ř E J E M E

Město Mikulov bylo po dva dny centrem klavírního dění pro žáky ZUŠek Jihomoravského kraje. Otevřenými okny ZUŠ Mikulov se linula nádherná klavírní hudba, která zaplnila historické náměstí.

Krajského kola se zúčastnilo 87 klavíristů ve věkovém rozmezí 8-20 let. Výkony všech soutěžících byly na vysoké umělecké úrovni, do ústředního kola postoupilo pouze 13 nejlepších. Fotky, které zachycují příjemnou atmosféru z obou soutěžních dnů i momentky z města, si můžete prohlédnout v galerii níže.

K R A J S K É  K O L O  S O U T Ě Ž E

ve hře na kytaru sólo a v komorní hře se konalo 14. a 15. března v ZUŠ V. Kaprálové Brno.
Naši žáci si vedli skvěle a obdrželi vynikající ocenění. Gratulujeme žákům i jejich pedagogům!

1. cena Filip Jedlička
(ped. vedení Petr Jedlička)

1. cena Ondřej Hauf
cena poroty za interpretaci vlastní skladby
(ped. vedení BcA. Jana Chocholáčová)

1. cena Kytarové duo František Ambrož, Ondřej Hauf
(ped. vedení BcA. Jana Chocholáčová)

2. cena František Ambrož
(ped. vedení BcA. Jana Chocholáčová)

K R A J S K É  K O L O  S O U T Ě Ž E

Ve čtvrtek 15. března se konalo krajské kolo soutěže základních uměleckých škol v klavírním duu.
Do ZUŠ Hodonín se sjelo 17 dvojic z pěti okresů Jihomoravského kraje.
Celý soutěžní den byl naplněný klavírní čtyřruční hrou.

Naši školu reprezentovalo klavírní duo KLÁRA SPIŘÍKOVÁ A NELA ULBRICHOVÁ
(ped. vedení MgA. Vanesa Ignatova-Grabon), které v silné konkurenci získalo 2. cenu.
Blahopřejeme ke krásnému umístění!

Soutěžní repertoár:
Ludwig van Beethoven: Sonáta D dur, I. věta
Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 72, č. 2
Sergej Rachmaninov: Polka Italiana


O K R E S N Í  K O L O  S O U T Ě Ž E

ve hře na smyčcové nástroje se konalo v úterý 12. března 2024 v ZUŠ A. Muchy Ivančice.
Za naši školu soutěžilo deset žáků a všichni zahráli velmi pěkně připravený repertoár.

Do krajského kola postoupil LUKÁŠ VANĚK (hra na kontrabas, ped. vedení Vladimír Micenko).
Přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat 9., 10. dubna 2024 v ZUŠ Ořechov.

Umístění najdete zde
BLAHOPŘEJEME!

N O C  V  A T E L I É R U

Jubilejní 20. ročník Noci v ateliéru se konal v pátek 23. února 2024 od 20 hodin ve výtvarném ateliéru ZUŠ Kuřim. Učitelky výtvarné tvorby Markéta Svobodová a Dáša Bočková navázaly na tradici, kterou před lety založila Martina Magni.

Velká pochvala patří žákům nejstaršího ročníku výtvarné tvorby Markéty Svobodové, kteří téma s detektivní zápletkou vymysleli. Děkujeme za jejich čas, chuť a odhodlání letošní Noc v ateliéru připravit. Prožili jsme společně nezapomenutelný večer s napínavým příběhem.
Téma letošního ročníku najdete zde.

Z V E M E  V Á S  N A   T Y T O  A K C E

O K R E S N Í  K O L O  S O U T Ě Ž E

v klavírním duu se konalo v pátek 1. března v sále brněnské konzervatoře.
Klavírní duo ve složení Klára Spiříková a Nela Ulbrichová předvedlo velmi pěkný výkon a získalo 1. cenu. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat 15. března v ZUŠ Hodonín.

DO KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE VE HŘE NA KLAVÍR POSTOUPILI TITO ŽÁCI zde

DO KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE V KOMORNÍM DUU POSTOUPILO DUO — zde

DO KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE VE HŘE NA KYTARU POSTOUPILI TITO ŽÁCI — zde

S O U T Ě Ž Í M E

Okresní a krajská kola národních soutěží vyhlášených Uměleckou radou ZUŠ ČR
s podporou MŠMT se budou konat:

12. března – hra na smyčcové nástroje, ZUŠ A. Muchy Ivančice (okresní kolo)

14. března – hra na kytaru sólo, komorní hra, ZUŠ V. Kaprálové Brno (krajské kolo)

15. března – hra v klavírním duu, ZUŠ Hodonín (krajské kolo)

20., 21. března – sólový klavír, ZUŠ Mikulov (krajské kolo)

26. března Soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru, ZUŠ Boskovice (krajské kolo)

8. dubna Soutěžní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ, ZUŠ Tišnov (krajské kolo)

9. dubna – hra na kontrabas, ZUŠ Ořechov (krajské kolo)

11. dubna Soutěžní přehlídky pro jazzové soubory a taneční orchestry, ZUŠ Došlíkova Brno (krajské kolo)

PŘEJEME VŠEM ÚČINKUJÍCÍM HODNĚ ÚSPĚCHŮ!

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE VE HŘE NA KLAVÍR najdete zde.

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE V KLAVÍRNÍM DUU najdete zde.

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE VE HŘE NA KYTARU najdete zde.

Š K O L N Í   K O L O   S O U T Ě Ž E

ve hře na smyčcové nástroje se konalo v pondělí 26. února v komorním sále ZUŠ Kuřim.
Výsledky najdete zde.

O K R E S N Í  K O L A  S O U T Ě Ž Í

ve hře na klavír a na kytaru se uskutečnila ve dnech 21. až 23. února v ZUŠ Střelice a ZUŠ Židlochovice. Všechni naši soutěžící předvedli velmi pěkné výkony! Ze sedmnácti klavíristů postupujících do krajského kola soutěže je sedm z naší ZUŠky! Kytaristé také zabodovali. Ze sedmi postupujících jsou tři z naší školy a jako jediné ze všech soutěžících, kteří se představili v komorní hře, postoupilo naše kytarové duo! Gratulujeme soutěžícím žákům a jejich pedagogům k úspěchům v okresních kolech soutěží a přejeme hodně zdaru v reprezentaci školy v krajských kolech.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA KLAVÍR
ZUŠ STŘELICE 
21. a 22. února 2024

B L A H O P Ř E J E M E

Obrovská gratulace patří Filipu Burkartovi, který se stal absolutním vítězem okresního kola klavírní soutěže v ZUŠ Střelice. Od poroty zároveň získal diplom za mimořádný interpretační výkon.
Filipe, děkujeme za nádherný umělecký zážitek!

S O U T Ě Ž Í M E

Školní kola národních soutěží vyhlášených Uměleckou radou ZUŠ ČR
s podporou MŠMT se budou konat:
26. 1. Hra na klavír – pobočka Veverská Bítýška, od 13:30
30. 1. Hra na kytaru – ZUŠ Kuřim, od 8:30
30. 1. Hra na klavír – ZUŠ Kuřim, od 13:30
31. 1. Hra na klavír – ZUŠ Kuřim, od 13:30
1. 2. Hra na kytaru – ZUŠ Kuřim, od 8:30
26. 2. Hra na smyčcové nástroje – ZUŠ Kuřim, od 10:30

PŘEJEME VŠEM ÚČINKUJÍCÍM HODNĚ ÚSPĚCHŮ!

J A K P A K   J E  D N E S  U  N Á S  D O M A ?

VYHLAŠUJEME IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽNÍ ONLINE PŘEHLÍDKY RODINNÝCH TÝMŮ 2024
JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA?

INFORMACE NAJDETE ZDE.

KRAJINA

Žáci výtvarné tvorby Dagmar Bočkové si v rámci celoročního projektu Krajina vyzkoušeli i techniku enkaustiky, malířskou techniku antického původu. Malováním horkými voskovými pastely zpracovali témata SNOVÁ KRAJINA a BROUK.

V Á Ž E N Í  R O D I Č E,

ŠKOLNÉ ZA DRUHÉ POLOLETÍ UHRAĎTE NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ,
KTERÉ JSME VÁM ZASLALI 29. LEDNA NA MAILOVOU ADRESU UVEDENOU V DOKUMENTACI ŽÁKA.

Č A S

je celoroční téma žáků výtvarné tvorby Markéty Svobodové.
KVĚTINOVÉ ZÁTIŠÍ V ČASE si můžete prohlédnout v galerii.

 

REZERVAČNÍ SYSTÉM K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25

BUDE DO VŠECH OBORŮ ZAHÁJEN 20. LEDNA.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA:

úterý 23. 1. 17:30 Třídní besídka žáků Pavlíny Kavulové, ZUŠ Kuřim
středa 24. 1. 18:00 Žákovský večírek, sál Veverská Bítýška
čtvrtek 25. 1. 17:30 Třídní besídka žáků Ivy Hrbáčkové, ZUŠ Kuřim
čtvrtek 25. 1. 18:00 Třídní besídka žáků Markéty Milkové, sál Veverská Bítýška
pátek 26. 1. 13:00 Školní kolo klavírní soutěže, sál Veverská Bítýška
pátek 26. 1. 17:30 Žákovský večírek, ZUŠ Kuřim

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU

se konalo v pátek 15. prosince v SKC Kuřim.
Program připravila se svými žákyněmi Zina Daňková,
hosty byly mladší a starší žákyně ze třídy Michaely Hosové.

 

VÁNOČNÍ KONCERT

Společenské a kulturní centrum Kuřim, čtvrtek 7. prosince 2023.
Fotky z koncertu si můžete prohlédnout v galerii.

 

MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ AMADEUS

30. ročníku Mezinárodní soutěže Amadeus. který se konal ve dnech 30. 11. – 2. 12.
tradičně v Besedním domě v Brně, se účastnila Klára Kyselová (ped. vedení Vanesa Ignatova-Grabon).
V silné konkurenci Klárka získala Čestné uznání.
BLAHOPŘEJEME!

 

LISTOPAD V ZUŠ KUŘIM

měsíční plán akcí: hlavní budova zde
pobočka a detašovaná pracoviště zde

 

KONCERT SPOLKU PŘÁTEL HUDBY pozvánku najdete zde

TIŠNOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR A LEOŠ ČEPICKÝ

Učitelé a žáci naší školy dlouhodobě spolupracují s Tišnovským komorním orchestrem.
Srdečně vás zveme na koncert, který pořádá SPH Kuřim a na kterém se také podílíme.
V prvních dvou skladbách spoluúčinkují žáci smyčcového oddělení ZUŠ Kuřim.
Koncert se koná v SKC Kuřim ve středu 15. listopadu, začátek je v 19:30.

PROGRAM KONCERTU
W. A. Mozart: Bastien a Bastienka – Intrada
J. Williams: Schindlerův seznam (arr. Longfield a Barlowe)
sólo: Leoš Čepický (housle), Martina Brabcová (viola), Filip Burkart (klavír)

Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica (Presto, Adagio, Allegro)
Antonio Vivaldi: Sinfonia h moll (Allegro, Andante, Allegro)
P. I. Čajkovskij: Andante cantabile
Edward Elgar: Serenáda pro smyčce (Allegro, Larghetto, Allegretto)

—— přestávka ———

W. A. Mozart: Houslový koncert č. 4 (Allegro, Andante cantabile, Rondeau)
sólo: Leoš Čepický
Johannes Brahms: Uherský tanec č. 1 (arr. A. Mansukhani)
Uherský tanec č. 5 (arr. D. Burndrett)

Diriguje: TOMÁŠ KŘEMEN

KONCERTÍK

11. 11. 2023, Konzervatoř Brno

Na brněnské konzervatoři se konala druhá klavírní sobota.
Na Koncertíku zahrály Klára Kyselová, Klára Spiříková a Nela Ulbrichová ze třídy Vanesy Grabon.

KONCERT PRO VÁŽKU

8. 11. 2023, sál ZUŠ Kuřim

ŘÍJEN V ZUŠ KUŘIM

měsíční plán akcí najdete zde

 

POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA

na baletní pohádku Louskáček.

Více informací nejdete zde

KLAVÍRNÍ RECITÁL ANEB PALETA MISTROVSKÝCH DĚL ČESKÉ LITERATURY

Ve středu 11. října jsme prožili večer plný hudby. V zaplněném sále pobočky ve Veverské Bítýšce hrála Jitka Čechová, přední česká klavíristka. Skladby autorů tvořících v postromantickém a expresionistickém duchu 20. století přiblížila Jitka Čechová poutavým průvodním slovem.
Ve čtvrtek 12. října dopoledne jsme se s Jitkou Čechovou sešli na workshopu, kterého se zúčastnili žáci hudebního oboru, převážně klavírního oddělení.
Beseda i klavírní seminář byly přínosné a inspirativní pro žáky i pro klavírní pedagogy.

 

II. SETKÁNÍ AKADEMIE MENART – menart.cz

Druhé setkání stipendistů Akademie MenART Academy se konalo 7. října
v Základní umělecké škole Jana Hanuše v Praze.
Klára Kyselová se svojí učitelkou Vanesou Grabon prožily další inspirativní a motivující setkání s mentorem Karlem Košárkem a získaly cenné rady pro práci na studovaných klavírních skladbách.
Klárka měla možnost si zahrát na cembalo a slyšet,
jak zní barokní skladby interpretované na dobových nástrojích.

DEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

V neděli 17. září 2023 se na kuřimském zámku konal 10. ročník Dne národnostních menšin.
V bohatém kulturním programu vystoupili i žáci naší školy Anička, David a Filip Nečasovi, Amélie Šimonová a Jiří Lattenberg.

FOTOGALERII NOCI V ATELIÉRU NAJDETE zde

 

 

MenART ACADEMY – PŘÍLEŽITOST PRO MLADÉ UMĚLCE

S velkou radostí oznamujeme, že Klára Kyselová, žákyně klavírního oddělení ze třídy Vanesy Grabon, byla vybrána z mnoha dětí z celé republiky do stipendijního programu MenART Academy 2023/2024.
Studium umožňuje mladým talentům po dobu jednoho školního roku pracovat v úzkém kontaktu s výraznými osobnostmi české umělecké scény.
Mentorem Klárky bude uznávaný klavírista a pedagog Karel Košárek, který ji bude po dobu celého roku vést a pomáhat, aby zdokonalovala své klavírní umění. Společně s paní učitelkou budou jezdit na konzultace do Prahy a do Kroměříže a na konci května a června roku 2024 se Klárka zúčastní koncertů v Praze a v Litomyšli.

Blahopřejeme Klárce k tomuto mimořádnému úspěchu
a přejeme hodně štěstí, odhodlání a síly v novém směru vzdělávání.

I. SETKÁNÍ AKADEMIE MENART – menart.cz

VI. ročník byl zahájen 25. srpna 2023 v Kroměříži.
Na fotkách je žákyně naší školy klavíristka Klára Kyselová ze třídy Vanesy Grabon a další účastníci ročního stipendijního programu společně s mentorem Karlem Košárkem.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

V pondělí 4. září a v úterý 5. září bude probíhat domluva individuálních rozvrhů a zápis do sborového zpěvu a povinného předmětu nauka o hudbě. Informace o výuce na detašovaných pracovištích (Chudčice, Čebín, Moravské Knínice, Lelekovice, Lipůvka) budou vyvěšeny u vstupu do školy.

Informační schůzka se zákonnými zástupci nových žáků se uskuteční v úterý 5. září od 17 hodin v komorním sále ZUŠ Kuřim, na pobočce Veverská Bítýška v úterý 5. září od 16:30 v učebně č. 20.

…………..

VÝUKA NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH BUDE ZAHÁJENA VE STŘEDU 6. ZÁŘÍ.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ START NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

 A TĚŠÍME SE NA VÁS!

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

 

VÝSTAVA ŽÁKŮ VÝTVARNÉ TVORBY – VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

projekt 2022/2023, pedagog Martina Magni

 

VÝSTAVA ŽÁKŮ VÝTVARNÉ TVORBY – KUŘIM

projekt 2022/2023, pedagog Martina Magni

 

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU

KULTURNÍ DŮM VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
21. června 2023, začátek v 18 hodin, pedagog Micheala Hosová

 

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT TANEČNÍHO OBORU

DIVADLO BARKA BRNO 18. 6. 2023
pedagog Barbora Michelová

 

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT TANEČNÍHO OBORU

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ CENTRUM KUŘIM 23. 5. 2023
pedagog Zina Daňková

 

 

TLAPKAFEST 2023

pedagog Martina Magni

 

SAXOFONOVÉ KVARTETO NA ZUŠ OPEN V SENÁTU

ZUŠ KUŘIM SE PŘEDSTAVUJE🙂

VIDEO SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE

 

VIDEOPOZVÁNKA – ateliér ZUŠ Kuřim

JAK TO CHODÍ VE VÝTVARCE?

VIDEOPOZVÁNKA – pobočka Veverská Bítýška

MŮJ VESMÍR, MŮJ SVĚT

 

HRAJEME MAMINKÁM K SVÁTKU

Ve středu 10. května 2023 jsme zazpívali a zahráli maminkám. Fotky z koncertu si můžete prohlédnout v galerii níže, více fotografií najdete na facebooku školy.


VÝCHOVNÉ KONCERTY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

V průběhu dubna a května připravujeme pro žáky mateřských škol a 1. stupně základních škol výchovné koncerty. Fotografie z koncertů si můžete prohlédnou v galerii.

V Poličce, v rodném městě Bohuslava Martinů, se konala celostátní přehlídka

MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ

Z naší školy se přehlídky zúčastnila Klára Kyselová. Održela stříbrné pásmo a zvláštní ocenění poroty za interpretaci skladby Jana Křtitele Vaňhala Allegro ze Sonatiny op.2/č.1.
Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

PIANOFORTE PER TUTTI ANEB KLAVÍR PRO VŠECHNY

Žákyně klavírního oddělení Klára Kyselová a Klára Spiříková opět zabodovaly.
V soutěžní přehlídce v Příboru získaly v těžké konkurenci krásná stříbrná pásma. Blahopřejeme!

 

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

 

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

Naši žáci představili autorské dílo ReaVER Antonína Jarůška a obdrželi

Bronzové pásmo a Zvláštní cenu hercům za statečný boj s technickými problémy. Blahopřejeme!

 

PRO BOHEMIA 2023

KLÁRA KYSELOVÁ ZÍSKALA VE HŘE NA KLAVÍR V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI ČESTNÉ UZNÁNÍ.

BLAHOPŘEJEME!

 

LITVÍNOVSKÉ DŘEVOHRANÍ


V pátek 31. března 2023 se v ZUŠ Litvínov konala soutěž v sólové i komorní hře dechových dřevěných nástrojů. Naši žáci Anička a David Nečasovi ze třídy Pavlíny Kratochvílové získali 1. ceny. Gratulujeme!
David využil možnosti osobní odborné konzultace u světoznámé klarinetistky a vynikající pedagožky Ludmily Peterkové.


KRAJSKÉ KOLO S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

VIOLONCELLOVÉ TRIO (Adéla Tomíšková, Ignác Segeťa, Vítek Lána)

obdrželo 2. cenu. Blahopřejeme!

 

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE

VE HŘE NA AKORDEON V SÓLOVÉ A KOMORNÍ HŘE

BLAHOPŘEJEME NAŠIM ŽÁKŮM K DOSAŽENÍ VYNIKAJÍCÍCH VÝSLEDKŮ!

1. CENU S POSTUPEM DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA ZÍSKALI
Jonáš Hála
Blue Wings Trio (Karolína Waidhoferová, Ludmila Hlucháňová, Viktor Dosedla)
(ped. vedení MgA. Ondřej Zámečník)

Výsledková listina zde.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE

VE HŘE NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

1. cena s postupem
Jiří Lattenberg (ped. vedení Petr Jedlička, DiS.)

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY
Cena poroty za osobitý projev a kreativitu – Jiří Lattenberg

BLAHOPŘEJEME K DOSAŽENÍ VYNIKAJÍCÍHO VÝSLEDKU!

 

DUBEN V ZUŠ KUŘIM

měsíční plán všech akcí zde

KONCERT PEDAGOGŮ

Děkujeme všem účinkujícím, kteří vystoupili na tradičním koncertě 27. března 2023. Podívejte se na fotogalerii z koncertu.

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 30. března 2023

Z důvodu konání krajského kola soutěže MŠMT ve hře na akordeon vyhlašujeme na čtvrtek 30. března na hlavní budově ZUŠ Kuřim ředitelské volno, výuka bude probíhat pouze ve výtvarném oboru.
Děkujeme za pochopení.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE

KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

BLAHOPŘEJEME NAŠIM ŽÁKŮM K DOSAŽENÍ VYNIKAJÍCÍCH VÝSLEDKŮ!

1. CENU S POSTUPEM DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA ZÍSKALO
Dechové trio (dvě trubky a klarinet) – Antonie Pekaříková, Jiří Ambrož, Ondřej Zahradník
(ped. vedení Pavel Pálenský)

Výsledková listina zde.

BŘEZEN V ZUŠce

měsíční plán všech akcí zde

ŠKOLNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA 2023

14. ročník školní klavírní soutěžní přehlídky se konal 13. února, 14. února a 3. března. Do soutěže se přihlásilo bezmála devadesát klavíristů a se svými pedagogy připravili a nastudovali skladby přiměřené obtížnosti a různých žánrů. Výkony hodnotila pětičlenná odborná porota, všichni účinkující byli oceněni diplomy a pamětní listy a obdrželi upomínkové dárky, které věnoval Klub přátel ZUŠ Kuřim. Prožili jsme tři odpoledne plné krásné klavírní hudby. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout momentky ze soutěže.

 

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE – HRA NA AKORDEON

Gratulujeme soutěžícím k dosaženým úspěchům a přejeme hodně zdaru v reprezentaci školy v krajském kole soutěže, které se uskuteční 30. března 2023 v ZUŠ Kuřim.

CENU ABSOLUTNÍ VÍTĚZ OBDRŽELI:
František Vaněk
Blue Wings Trio – Karolína Waidhoferová, Viktor Dosedla, Ludmila Hlucháňová
Výsledková listina zde.

 

 

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ

V KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

 se konala 21. a 22. února v ZUŠ Oslavany a v ZUŠ Rosice. Všechna naše uskupení obsadila první místa!
Gratulujeme soutěžícím souborům a přejeme hodně zdaru v reprezentaci školy v krajských kolech soutěží, která se uskuteční 9. a 10. března 2023.
Výsledková listina zde.

 

FOTOGRAFIE Z NOCI V ATELIÉRU 2023 SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT  zde.

ÚNOR V ZUŠce

měsíční plán všech akcí zde

V úterý 7. února 2023 se konalo v sále ZUŠ Kuřim školní kolo soutěže
v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Výsledkovou listinu najdete zde.

 

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE ZE ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE


ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ AMADEUS

Na 29. ročníku mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 15 let naši školu reprezentovala v koncertním sále Besedního domu v Brně Klára Kyselová. Předvedla vynikající výkon a v mezinárodní konkurenci získala Čestné uznání. Děkujeme Klárce za příkladnou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších klavírních úspěchů.

MAGICKÝ KLAVÍR

Klára Spiříková a Nela Ulbrichová účinkovaly na nesoutěžním klavírním festivalu Magický klavír v proměnách času v ZUŠ Opava. Na jubilejním desátém ročníku se představily v sólové i čtyřruční hře.  Děkujeme za krásně předvedený program a přejeme hodně dalších klavírních úspěchů.

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

KOSTEL SVATÉ MAŘÍ MAGDALÉNY V KUŘIMI

 

Ve středu 11. 1. 2023 se v Kuřimi v kostele sv. Maří Magdalény konal Tříkrálový koncert. Učitelé a žáci připravili pestrý program, ve kterém se představily různé soubory – saxofonové kvarteto, kytarové duo a trio, violoncellový soubor, žesťové sexteto, pěvecké kvarteto a pěvecké sbory. Děkujeme divákům za přízeň a věříme, že jsme naším koncertem přispěli k příjemnému prožití středečního večera.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

 

Česká mše vánoční je radostná hudba, která se každoročně hraje v době Adventu, Vánoc i na Tříkrálových koncertech. Žáci dechového oddělení zasedli ke členům Tišnovského komorního orchestru a spolu s dalšími hráči, sólisty a Královopolským chrámovým sborem předvedli toto nejslavnější dílo Jakuba Jana Ryby na dvou vánočních koncertech a Tříkrálovém koncertu v kostele Jana Křtitele ve Velké Bíteši a v kostele Nejsvětější Trojice v Brně. Nedělní koncert byl slavnostním zakončením našeho společného vystupování.


PŘÍJEMNÉ PROŽÍTÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU 2023

HODNĚ ZDRAVÍ, SPOKOJENOSTI A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ

VÁM PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI ZUŠ KUŘIM

KLAVÍRNÍ SOBOTA NA BRNĚNSKÉ KONZERVATOŘI

V sobotu 17. prosince 2022 proběhla další klavírní sobota na brněnské konzervatoři.
V sále Leoše Janáčka zazněly skladby žáků z celé republiky.
Naši školu reprezentovali Klára Spiříková, Nela Ulbrichová a Ondřej Kysel ze třídy Vanesy Grabon.

VÁNOČNÍ KONCERT

14. prosince 2022, Kulturní a společenské centrum Kuřim

 

FOTOGRAFIE Z KONCERTU

 

 

KONCERT PRO VÁŽKU

V úterý 15. listopadu 2022 se v koncertním sále Základní umělecké školy Kuřim konal  21. ročník benefičního Koncertu pro Vážku. Žáci a učitelé připravili bohatý hudební program. Fotky z koncertu najdete v galerii níže, více na facebookových stránkách školy.
Finanční zisk ve výši 8 143,- Kč byl předán zástupkyni brněnské Diakonie BcA. Kláře Šenkyříkové a bude použit na podporu činnosti Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti v Brně.
Děkujeme všem dárcům za finanční příspěvek.

PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ

V sobotu 12. listopadu se Klára Kyselová a Klára Spiříková z klavírní třídy Vanesy Ignatovy-Grabon zúčastnily pedagogického semináře na Metodickém centru JAMU Brno. V zaplněné aule Janáčkovy akademie předvedly připravený program a vedly si skvěle! Přejeme hodně dalších klavírních úspěchů.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FILMOVÉ ŠKOLE VE ZLÍNĚ

V pátek 11. listopadu se žáci studijního zaměření Multimediální tvorba a zájemci z dalších oborů  jeli podívat, jak může vypadat studium filmu a grafiky na střední škole ve Zlíně. Ve Dnech otevřených dveří žáci a učiteké školy Creative Hill College připravili různá interaktivní stanoviště s možností vyzkoušet si práci s profesionální kamerou, green screen, práci maskérů, ukázky tvorby počítačových her, 3D realitu nebo dabing. Každý rok bývají aktivity jiné, v letošním roce opět organizátoři překvapili pestrou nabídkou. Školou prošlo 778 lidí a my jsme byli mezi nimi!

PODZIMNÍ KONCERT

V úterý 25. října se v komorním sále na pobočce ve Veverské Bítýšce konal první letošní koncert žáků hudebního oboru. O příjemnou atmosféru se postaraly velmi pěkné výkony účinkujících i početné publikum. V galerii si můžete prohlédout momentky z koncertu.

 

 

 

ZÁZNAM Z KONCERTNÍHO PROVEDENÍ MUZIKÁLU BÍDNÍCI NAJDETE NA ODKAZU ZDE

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

A PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM

MNOHO KRÁSNÝCH UMĚLECKÝCH ZÁŽITKŮ

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

ZAHRADNÍ SLAVNOST ANEB TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY – ZAHRADA ZUŠ KUŘIM, 22. 6. 2022

 

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 NAJDETE V TABULCE zde.

 

GALERII Z TLAPKAFESTU si můžete prohlédnout zde.

 

KONCERT RODINNÝCH TÝMŮ

Koncert se konal při příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Prožili jsme krásné, slavnostní chvíle s hudbou. Všem účinkujícím, uskupením a rodinám, které nám zahrály a zazpívaly, děkujeme za jejich vystoupení a za radost z muzicírování, kterou z domácího prostředí přenesly na jeviště koncertního sálu základní umělecké školy. V závěru programu proběhlo vyhodnocení soutěžní přehlídky a předávání odměn – soutěžní týmy obdržely diplomy, ocenění a dárky a všichni účinkující jako upomínku na rodinný koncert deník s obrázkem, který symbolizuje soutěžní online přehlídku Jakpak je dnes u nás doma?. Děkujeme také rodinným příslušníkům a divákům za podporu této mimořádné akce a za vytvoření příjemné rodinné atmosféry.

Fotky z koncertu si můžete prohlédnou v galerii:

JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA?

Ve facebookovém hlasování soutěžní online přehlídky zvítězil rodinný tým

MALÍ MUZIKANTI (126 lajků)

BLAHOPŘEJEME!

Děkujeme všem soutěžícím rodinným týmům za zaslané příspěvky. Výsledky odborné poroty najdete zde.

Těšíme se na setkání v úterý 17. května 2022 na Koncertě rodinných týmů, kde vystoupí kromě soutěžících i další rodinná uskupení. Koncert se bude konat v komorním sále ZUŠ Kuřim.

JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA?

HLASOVÁNÍ ZAČALO!

Hlasování v soutěžní online přehlídce „Jakpak je dnes u nás doma?“ začalo! O cenu diváka můžete hlasovat na facebookových stránkách školy prostřednictvím označení To se mi líbí u jednotlivých příspěvků do 8. května. O hlavní ceně rozhodne odborná porota, výsledky zveřejníme 11. května.
Děkujeme všem soutěžícím rodinným týmům za zaslání příspěvků, za inspiraci ke společnému rodinnému tvoření, za nápady, radost a pohodu, kterou do příspěvků přenesli.

VYHLAŠUJEME II. ročník soutěžní online přehlídky rodinných týmů Jakpak je dnes u nás doma?. Cílem přehlídky je podpořit rodinné tvoření a kreativitu a podnítit zájem o domácí muzicírování. Těšíme se na Vaše příspěvky a přejeme hodně zábavy, radosti a pohody při společném tvoření. Příspěvky zasílejte od 19. 4. 2022 do 25. 4. 2022 na e-mailovou adresu rodinne.tymy@zus-kurim.cz. Více informací o online soutěžní přehlídce najdete v rubrice Soutěžní přehlídka rodinných týmů.

KONCERT PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ

Srdečně Vás zveme na Koncert pedagogů a žáků. Koncert se koná v úterý 12. dubna 2022 v komorním sále ZUŠ Kuřim, začátek je v 17:30. Těšit se můžete na sólové hráče i na komorní hru různých nástrojových uskupení.

BLAHOPŘEJEME K ÚSPĚCHŮM V KRAJSKÝCH KOLECH!

Blahopřejeme našim žákům k úspěchům, kterých dosáhli v krajských kolech soutěží Národní soutěže MŠMT ve hře na dechové a bicí nástroje.

1. místo
Matouš Rajmic (IV. kategorie, ped. vedení MgA. Adam Sikora)
Anna Nečasová (I. kategorie, ped. vedení Pavlína Kratochvílová)
2. místo
David Nečas (III. kategorie, ped. vedení Pavlína Kratochvílová)
Eva Králová (IV. kategorie, ped. vedení Pavlína Kratochvílová)
Kryštof Šebek (VI. kategorie, ped. vedení MgA. Jiří Komosný)
Anna Grace Kolaříková (VI. kategorie, ped. vedení Mgr. Andrea Braunšleger)
Ludmila Trnavská (X. kategorie, ped. vedení MgA. Pavlína Kavulová)
3. místo
Jan Halva (I. kategorie, ped. vedení MgA. Adam Sikora)

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU – OKRESNÍ KOLO

Naše žákyně získaly skvělá ocenění, blahopřejeme!

Zlaté pásmo s postupem: V mlhách (III. Taneční tvorba a interpretace)
Zlaté pásmo s postupem a Zvláštní cena za výběr námětu: (Ná)stroj (IV. Taneční tvorba a interpretace)
pedagogické vedení: Zina Daňková
Stříbrné pásmo: Co se nám zdá po usnutí (I. Dětská taneční tvorba)
pedagogické vedení: Zina Daňková
Bronzové pásmo: Rozverná polka (II. Dětská taneční tvorba)
Bronzové pásmo: Tóny Paříže (IV. Taneční tvorba a interpretace)
pedagogické vedení: Barbora Michelová

Okresní kolo taneční soutěžní přehlídky Národní soutěže MŠMT se konalo v Kuřimi ve Společenském a kulturním centru ve čtvrtek 24. března 2022. Zúčastnily se taneční skupiny a jednotlivci základních uměleckých škol okresu Brno-venkov a Vyškov. Celý soutěžní den se nesl v příjemné a tvořivé atmosféře. Děkujeme městu Kuřim za poskytnutí zázemí a kuřimským firmám za věcné dárky.

OKRESNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE MŠMT ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL – fotogalerie.

KONCERT VÍTĚZŮ

Koncert vítězů školního a okresního kola Národní soutěže základních uměleckých škol žáků hudebního oboru se bude konat ve středu 2. března v 17:30 v komorním sále ZUŠ Kuřim. Po ukončení koncertu Vás srdečně zveme na plenární schůzi Klubu přátel ZUŠ Kuřim.

VÁNOČNÍ KONCERT

se konal ve čtvrtek 16. 12. 2021 v Kulturním a společenském centru Kuřim. Úvodní slovo pronesla ředitelka Pavlína Zámečníková, vánočním pásmem prováděly Daniela Hoření a Emílie Tvrzová, žákyně Literárně dramatického oboru. V programu účinkovali žáci, pedagogové a přátelé Základní umělecké školy Kuřim. Fotky z koncertu najdete v galerii.