Domů » O škole » Školné a půjčovné

Výše úplaty za vzdělávání v roce 2021/2022

Druh výuky měsíční platba

1. pololetí

 IX. 2021-I. 2022

2. pololetí

 II.-VI. 2022

HUDEBNÍ OBOR
Přípravná hudební výchova (PHV)
1 hodina kolektivní výuky týdně
220,- 1100,- 1100,-
Individuální výuka (celá hodina)
Základní studium na I. a II. stupni
2-4 hodiny týdně podle ročníku
(hra na nástroj+povinné předměty+povinně volitelné předměty)
330,- 1650,- 1650,-
Individuální výuka (skupinová výuka)
Základní studium na I. a II. stupni
2-3 žáci v hodině
220,- 1100,- 1100,-
Pěvecký sbor nebo hudební soubor
(pokud žák navštěvuje jen tuto výuku)
160,- 800,- 800,-
VÝTVARNÝ OBOR
Přípravné studium 200,- 1000,- 1000,-
Základní studium na I. a II. stupni 220,- 1100,- 1100,-
Výuka digitálního videa 220,- 1100,- 1100,-
TANEČNÍ OBOR
Přípravné studium 200,- 1000,- 1000,-
Základní studium na I. a II.stupni 220,- 1100,- 1100,-
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Přípravné studium 200,- 1000,- 1000,-
Základní studium na I. stupni – 1. a 2. ročník 220,- 1100,- 1100,-
Základní studium na I. a II. stupni – další ročníky 220,- 1100,- 1100,-

Půjčovné 90,- Kč až 120 Kč,- za měsíc podle hodnoty zapůjčeného nástroje.

Školné se platí bezhotovostním převodem na účet č. 35238641/0100 s uvedením příslušného variabilního symbolu žáka a specifického symbolu, který upřesňuje placené období.

TERMÍNY SPLATNOSTI ŠKOLNÉHO:

Za období IX. 2021 – I. 2022 do 1. září 2021
Za období II. – VI. 2022 do 10. února 2022

Bližší informace u hospodářky školy Libuše Šiborové na tel. 541 420 060.