Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Školné a půjčovné

Výše úplaty za vzdělávání v roce 2019/2020

Druh výuky měsíčně IX.2019-I.2020 II.-VI.2020
HUDEBNÍ OBOR
Přípravná hudební výchova (PHV) 220,- 1100,- 1100,-
Individuální výuka (celá hodina)
– základní studium na I. a II. stupni
330,- 1650,- 1650,-
Individuální výuka (skupinová výuka)
– základní studium na I. a II. stupni
220,- 1100,- 1100,-
Pěvecký sbor nebo hudební soubor
(pokud žák navštěvuje jen tuto výuku)
160,- 800,- 800,-
VÝTVARNÝ OBOR
Přípravné studium 200,- 1000,- 1000,-
Základní studium na I. a II. stupni 220,- 1100,- 1100,-
Výuka digitálního videa 220,- 1100,- 1100,-
TANEČNÍ OBOR
Přípravné studium 200,- 1000,- 1000,-
Základní studium na I. a II.stupni 220,- 1100,- 1100,-
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Přípravné studium 200,- 1000,- 1000,-
Základní studium na I. stupni – 1. a 2. ročník 220,- 1100,- 1100,-
Základní studium na I. a II. stupni – další ročníky 220,- 1100,- 1100,-

Půjčovné 90,- Kč až 120 Kč,- za měsíc podle hodnoty zapůjčeného nástroje.

Školné se platí bezhotovostním převodem na účet č. 35238641/0100 s uvedením příslušného variabilního symbolu žáka a specifického symbolu, který upřesňuje placené období.

TERMÍNY SPLATNOSTI ŠKOLNÉHO:

Za období IX. 2019 – I. 2020 do 25. srpna 2019
Za období II. – VI. 2020 do 10. února 2020

Bližší informace u hospodářky školy Libuše Šiborové na tel. 541 420 060.