Domů » O škole » Školné a půjčovné

ŠKOLNÉ (úplata za vzdělání) se platí na základě předpisu, který jsme zaslali
novým i současným žákům na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ 2023/2024

PŮJČOVNÉ: 50,- /100,-/150 Kč,- za měsíc podle hodnoty zapůjčeného nástroje.

 

TERMÍNY SPLATNOSTI ŠKOLNÉHO:

25. srpna 2023 – za období IX. 2023 – I. 2024
10. února 2024 – za období II. – VI. 2024

Bližší informace u hospodářky školy Libuše Šiborové na tel. 541 420 060.

Skip to content