Domů » O škole » Školné a půjčovné

Školné se platí bezhotovostním převodem na účet č. 35238641/0100 s uvedením příslušného variabilního symbolu žáka a specifického symbolu, který upřesňuje placené období.

TERMÍNY SPLATNOSTI ŠKOLNÉHO:

25. srpna 2022 – za období IX. 2022 – I. 2023
10. února 2023 – za období II. – VI. 2023

PŮJČOVNÉ: 50,- /100,-/150 Kč,- za měsíc podle hodnoty zapůjčeného nástroje.

Bližší informace u hospodářky školy Libuše Šiborové na tel. 541 420 060.