Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Kontakty

Název školy: Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim

IČO: 44946783
datová schránka: qt6jid

Vedení školy:
Pavlína Zámečníková, ředitelka/541 420 061/zamecnikova@zus-kurim.cz

Naděžda Chocholáčová, zástupkyně ředitelky/541 420 062/nadezda.chocholacova@zus-kurim.cz

BcA. Iva Hrbáčková, zástupkyně ředitelky/549 420 192/iva.hrbackova@zus-kurim.cz

Správní zaměstnanci:
Libuše Šiborová, hospodářka/541 420 060/zus.kurim@worldonline.cz

František Hažmuka, správce budov/601 103 623/frantisek.hazmuka@zus-kurim.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Právní forma: příspěvková organizace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
tel. +420 / 543 426 061, email: gdpr@sssbrno.cz

Pracoviště školy