Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Čebín

detašované pracoviště

Výuka probíhá ve třídách Základní školy Čebín.
Žáci zde mohou navštěvovat studijní zaměření:

Hra na zobcovou flétnu (pátek)
Vyučuje: František Šťastný