Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Čebín

detašované pracoviště

Výuka probíhá ve třídách Základní školy Čebín.
Žáci zde mohou navštěvovat studijní zaměření:

Hra na zobcovou flétnu a klávesové nástroje
Nauka o hudbě pro žáky 1. – 5. ročníků (středa, čtvrtek)
Vyučuje: Adéla Lukšíková, DiS.

Vaše dotazy vám zodpoví:
BcA. Iva Hrbáčková, zástupkyně ředitelky
iva.hrbackova@zus-kurim.cz
549420192