Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Moravské Knínice

detašované pracoviště

Výuka probíhá ve třídách Základní školy Moravské Knínice. Žáci zde mohou navštěvovat toto studijní zaměření:

Hra na klávesy
Vyučuje: Miloš Ziegler