Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Lažánky

detašované pracoviště
V letošním školním roce zde výuka neprobíhá.