Domů » Hudební obor

Hudební obor

Studium v hudebním oboru nabízí možnost získat vzdělání v oblasti hudebního umění formou individuální nebo skupinové výuky, výuka probíhá na dvou stupních. Cílem výuky je poskytnout žáků základy vzdělání, naučit je nejen hudbu interpretovat a tvořit, ale hlavně stát se citlivými hudebníky a vnímavými posluchači.

Na I. stupni žáci rozvíjí svoje hudební dovednosti, vnímání, získají teoretické a praktické znalosti, osvojí si základy techniky podle svého studijního zaměření tak, aby později dokázali vyjádřit hudební myšlenky nejen ve studovaných skladbách, ale i ve vlastní tvorbě. Žáci se postupně seznamují s literaturou, kterou potřebují znát při studiu ve svém studijním zaměření. Vedle hry na zvolený nástroj žáci navštěvují také povinné předměty Nauka o hudbě a Hudební praxe. Studium na I. stupni zakončují žáci veřejným absolventským koncertem. Po ukončení studia na I. stupni mají možnost pokračovat ve čtyřletém studiu na II. stupni.

Na II. stupni žáci upevňují získané poznatky a dovednosti, rozvíjí svoje improvizační schopnosti a jsou schopeni samostatně vytvořit doprovody k písním. Uplatňují se ve hře v souborech nebo v orchestru. Absolventský koncert je slavnostním vyvrcholením studia žáků na II. stupni v hudebním oboru. Nejtalentovanější žáci pokračují ve studiu na středních i vysokých uměleckých a pedagogických školách.

Hudební obor se nezaměřuje pouze na výuku klasické hudby. Žáci mají možnost se seznámit s hudbou mnoha žánrů nejen v individuálních hodinách, ale hlavně v hudebních souborech a sborech. Souhra přináší žákům nové zkušenosti a radost ze společné hry. V průběhu školního roku žáci vystupují na mnoha koncertech a akcích. O aktivitách hudebního oboru se můžete více dozvědět v naší fotogalerii.

Skip to content