Domů » Hudební obor » Škola doma

Škola doma

Školní rok 2020/2021

V této záložce jsou připraveny nápady a inspirativní odkazy, které mají posloužit žákům k výuce po dobu distančního vzdělávání. Postupně budeme přidávat nové odkazy k poslechu, oddechu i k sebevzdělávání. Domácí přípravu dětí najdete ve videoprezentacích na facebooku školy, nebo v příspěvcích níže. Nejnovější videonahrávky najdete v galerii.

Žijeme uměním – hudební on-line pozdrav – Koncertík flétny
Píseň z muzikálu Bídníci – Příští den

K distanční výuce kolektivního předmětu Nauka o hudbě bude ve všech ročnících sloužit jako oficiální komunikační kanál aplikace Microsoft Teams. Ke společné hodině se můžete připojit v níže uvedených časech.

ROZVRH HODIN – NAUKA O HUDBĚ
PHV – pondělí – 15:45 – vyučuje Peter Kučera
1. ročník – úterý – 13:55 – vyučuje Antonín Jarůšek
2. ročník – čtvrtek – 15:15 – vyučuje Adéla Lukšíková
3. ročník – středa – 14:45 – vyučuje Adam Sikora
4. ročník – úterý – 16:40 – vyučuje Žaneta Vítová
5. ročník – středa – 16:35 – vyučuje Dagmar Barašová

NAUKA O HUDBĚ

Požadavky k ročníkové zkoušce

PHV

 • čtení not v notovém zápisu c1-c2

 • zapiš do notové osnovy houslový klíč

 • zapiš celé noty a půlové noty do notové osnovy – na linky a do mezer

1. ročník

 • C dur = hudební abeceda; vyjmenuj noty a zapiš je do notové osnovy
 • znalost not v malé oktávě a v jednočárkované oktávě

2. ročník

 • noty s posuvkami cis1-cis3, ces1-ces3
 • pořadí křížků a béček
 • umět vytvořit tónických kvintakord T5 od daných tónů

3. ročník

 • pořadí křížků a béček
 • stupnice a T5 do 4 křížků a 4 béček
 • opakování: obraty T5
 • základní intervaly, nauč se pomocné písně

4. ročník

 • intervaly čisté a velké
 • utvoř T5 v durových a mollových tóninách
 • stupnice durové s béčky do 7 béček
 • druhy mollových stupnic
 • opakování: čtení not v houslovém a basovém klíči
 • život a dílo Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany

5. ročník

 • znalost a použití kvintového a kvartového kruhu
 • opakuj durové a mollové stupnice a jejich T5 s křížky i béčky
 • stupnice paralelní
 • romantismus v hudbě a jeho představitelé
 • symfonická báseň = hudební povídání o přírodě a historii
 • opakování: život a dílo Antonín Dvořák a Bedřich Smetana
 • opakování: čtení not v houslovém a basovém klíči.

 

MOHLO BY SE VÁM HODIT:

Ladičky:
Houslová YouTube ladička (podle sluchu) se zvukem jednotlivých strun.
Violoncellová YouTube ladička (podle sluchu) se zvukem jednotlivých strun.
Kytarová YouTube ladička (podle sluchu) se zvukem jednotlivých strun.
Online metronomy a ladičky „podle zraku“: mnoho aplikací pro mobilní telefony je k nalezení na Google Play a podobně.

Rytmická cvičení (YouTube):
Nota čtvrťová a osminová, Délka not, Dynamika, Synkopický rytmus, Triola, Pomlka na začátku taktu

Noty, takty, pomlky – opakování základů (Khan Academy):
1. lekce
2. lekce
3. lekce

MOHLO BY SE VÁM LÍBIT:

Benjamin Britten: Průvodce mladého člověka orchestrem

Leonard Bernstein: O hudbě

Déčko, krátké pořady o skladatelích, o jejich dílech a o hudbě jako takové…
R. Korsakov: Šeherezáda
B. Smetana: Má vlast – Blaník
Kdož sú boží bojovníci
Bill Frisel – Pipeline

Honzovy hádanky – Poznej hudbu k večerníčkům, Poznej písničku z pohádky, Poznej melodii

Pro nejmenší – Máša a medvěd, Krtek a hudba

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Významná výročí:
Sergej Prokofjev (23. 4. 1891)
Jan Novák (8. 4. 1921)
Johannes Brahms (+3. 4. 1897)
Sergej Rachmaninov (1. 4. 1873)
Ludwig van Beethoven (+26. 3. 1827)
Johann Sebastian Bach (21. 3. 1685)