Domů » Hudební obor » Akordeon

Co se žák naučí

Akordeon je nástroj, který nabízí široké uplatnění v mnoha hudebních žánrech, stylech, souborech, či jiných hudebních seskupeních. Své místo má jak v hudbě lidové, tak v hudbě klasické. Výuka hry na akordeon probíhá v individuálních hodinách. Od začátku výuky dbáme na dodržování správných herních návyků, jako je např. správné sezení s nástrojem, správné držení nástroje, postavení ruky při hře. Zároveň ale rozvíjíme muzikalitu žáka a jeho celkové hudební cítění. Repertoár/skladby vybíráme žákům přímo „na míru“ podle jejich herních schopností. Je důležité, aby se hrané skladby žákům líbily, protože tak dosáhneme toho, že je budou cvičit s radostí. Žáci však hrají i technická cvičení (etudy), která jsou nezbytná pro zdokonalování techniky hry na akordeon.

Kromě individuálních hodin navštěvují žáci i komorní hru, která je velmi oblíbená. Žáci mají možnost si zahrát společně v akordeonovém souboru, nebo také další zajímavý repertoár s jinými hudebními nástroji.

Co bude potřebovat

V začátcích děti hrají na malý akordeon, většinou během 4. ročníku žák přechází na větší nástroj, vždy ale záleží na tělesných dispozicích žáka. Pokud nemáte akordeon doma, je možnost ho vypůjčit v naší škole.

Vyučující

Ing. Martin Klimeš DiS. – Kuřim
Žaneta Vítová, DiS. – Kuřim, Veverská Bítýška
MgA. Ondřej Zámečník – Kuřim
Pavlína Zámečníková – Kuřim

Rodičovská dovolená
Barbora Dobešová, DiS.

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.

Skip to content