Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Přihláška ke studiu

Žádosti o přijetí ke studiu přijímáme na základě elektronické přihlášky podané do 12. května 2019.

Elektronickou přihlášku najdete na: www.izus.cz

Přijímací talentové zkoušky se konají ve druhé polovině května. Podmínkou k přijetí žáka ke studiu je vykonání přijímací zkoušky ve vámi zvoleném termínu.