Domů » O škole » Pro rodiče

ZÁPIS ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Žádosti o přijetí ke studiu přijímáme na základě elektronické přihlášky zaslané do 24. května. Součástí přihlášky je rezervační systém, který vám umožní si předem zarezervovat den a čas přijímací zkoušky. Talentové zkoušky se budou konat ve dnech 27. – 31. května

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍM TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ:

Hudební obor – požadavky k talentové zkoušce

Hodnotí se: RYTMUS, ZPĚV, INTONACE a předpoklady pro daný nástroj.
Děti např. dostanou za úkol vytleskat krátký rytmický úsek na textový podklad i bez něj, zazpívat lidovou písničku, určit podle sluchu nižší a vyšší tón, apod.

Výtvarný obor požadavky k talentové zkoušce

  • výtvarná tvorba

Posuzuje se: KRESBA, MALBA a DOMÁCÍ PRÁCE. Přineste 5-10 ks domácích výtvarných prací. V rámci přijímacího řízení uchazeči dostanou za úkol namalovat obrázek na zadané téma. Hodnotí se samostatnost a vlastní fantazie.

  • multimediální tvorba

Hodnotí se ukázka výtvarných prací (přinést s sebou), sociální zralost, komunikativnost, základy práce na počítači. Doporučený věk dítěte pro přijetí do oboru je 9 let.

Taneční obor – požadavky k talentové zkoušce

Hodnotí se: RYTMICKÉ A HUDEBNÍ CÍTĚNÍ, OHEBNOST A POHYBOVÉ MOŽNOSTI A ORIENTACI V PROSTORU. S sebou cvičební oděv (legíny, obtažené elastické tričko, ponožky).

Literárně-dramatický obor – požadavky k talentové zkoušce

Hodnotí se: PŘEDNES, RYTMUS A JEDNODUCHÉ IMPROVIZAČNÍ CVIČENÍ, také komunikativnost a sociální zralost. Na přijímací zkoušky si připravte báseň nebo prózu, kterou přednesete zpaměti.

Skip to content