Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Pro rodiče

Vážení rodiče,

rádi podpoříme Váš zájem o výuku Vašeho dítěte v základní umělecké škole. V textu níže najdete potřebné informace.

Jak se přihlásit ke studiu?

Zápis ke studiu se koná na základě podané přihlášky odeslané do 12. 5. 2019. Elektronickou přihlášku najdete na: www.izus.cz

Přijímací zkoušky se konájí v následujících termínech:

Pracoviště: Kuřim

Hudební obor:

 • čtvrtek 16. května od 16.30 do 17.30
 • pátek 17. května od 10.30 do 11.30 a od 15 do 16 hodin
 • pondělí 20. května od 15 do 17 hodin
 • středa 22. května od 16 do 18 hodin

Termíny zápisu v Kuřimi platí i pro detašovaná pracoviště Lipůvka, Lelekovice, Moravské Knínice.
Kuřimské předškolní děti, navštěvující mateřské školy, přijdou k talentové zkoušce do hudebního oboru se svými učitelkami v dopolední výuce. MŠ Brněnská 10. dubna a MŠ Tyršova 24. dubna.

Výtvarný obor:

 • středa 22. května v 18.30 u Mgr. Martiny Magni
  Ukázku domácí výtvarné práce dítěte vezměte s sebou.

Multimediální tvorba:

 • pondělí 20. května v 16.30 u Mgr. Ivy Hudcové

Taneční obor:

 • úterý 21. května od 16 do 18.30, p. uč. Zina Daňková – taneční sál ZUŠ Kuřim
 • čtvrtek 16. května od 15.00 do do 18 hodin, p. uč. Barbora Michelová – ZŠ Lelekovice

Literárně-dramatický obor:

 • pondělí 20. května od 14.15 do 17 hodin a v úterý 21. května od 15.30 do 17 hodin u Mgr. Antonína Jarůška

Kritériem pro přijetí žáka do školy je míra talentu a kapacita ZUŠ, přijímáme žáky od 6 let, do tanečního oboru od 5 let. Ke studiu lze nastoupit pouze na začátku školního roku. Výjimečně, po dohodě s vedením školy a pedagogem, je možné začít s výukou v pololetí.

Informace o přijímání žáků do všech oborů kuřimské ZUŠ (Zahradní ul.1529) podá ředitelství školy v odpoledních hodinách, tel. č. 541420061, 541420062, e-mail: zus.kurim@worldonline.cz
Na školní rok 2019/20 s Vašimi dětmi se těší pedagogové ZUŠ Kuřim.

Pracoviště: pobočka Veverská Bítýška

Hudební obor:

 • čtvrtek 16. května v 15.30 – 16.30, učebna 20, BcA. Iva Hrbáčková
 • středa 22. května v 15.30 – 16.30, učebna 20, BcA. Iva Hrbáčková

Přijímací zkouškou posoudíme fyzické dispozice dítěte pro studium hry na zvolený nástroj a míru talentu prověříme na základě níže uvedených činností:

 • zpěv písně (intonace)
 • zopakování zpívaného tónu a rozlišení výšky tónů (sluch)
 • zopakování vytleskaného rytmického motivu (rytmus)

Výtvarný obor:

 • pondělí 20. května v 18.00 – 18.30, výtvarný atelier, učebna 21, Mgr. Martiny Magni

Předpoklady pro studium jsou hodnoceny na základě ukázky domácí výtvarné práce, kterou si dítě vezme s sebou.

Taneční obor:

pondělí 13. května od 17:30 do 18 hodin, p. uč. Barbora Michelová
středa 22. května od 17:30 do 18 hodin, p. uč. Barbora Michelová

Předpokladem pro přijetí je rytmická a pohybová způsobilost dítěte.

Informace o přijímání žáků do všech oborů podá Iva Hrbáčková v odpoledních hodinách, tel. číslo: 549 420 192 nebo e-mail: zus.bityska@seznam.cz
Na školní rok 2019/20 s Vašimi dětmi se těší pedagogové ZUŠ Kuřim, pobočka Veverská Bítýška.

Informace o přijímání žáků do všech oborů podá Iva Hrbáčková v odpoledních hodinách, tel. číslo: 549 420 192 nebo e-mail: zus.bityska@seznam.cz
Na školní rok 2019/20 s Vašimi dětmi se těší pedagogové ZUŠ Kuřim, pobočka Veverská Bítýška.