Domů » O škole » Klub přátel ZUŠ Kuřim

Klub přátel ZUŠ Kuřim

Klub přátel je spolek, který sdružuje zákonné zástupce žáků naší školy. Cílem spolku je podporovat osobnostní a umělecký rozvoj žáků a napomáhat k rozvíjení spolupráce mezi školou a rodiči. Spolek dává podněty ke školním aktivitám, organizačně se podílí na kulturních vystoupeních pořádaných školou a akce podporuje finančně a materiálně, přispívá na ceny účastníkům uměleckých soutěží, finančně přispívá na startovné, účastnické poplatky a dopravu na soutěže, na nákup dárků a květin pro absolventy, návštěvy výstav a divadelních představení, na kostýmy pro taneční a literárně dramatický obor, pěvecké sbory a hudební soubory, napomáhá při organizování koncertů, vernisáží, výstav a vystoupení žáků.

Klub přátel ZUŠ Kuřim odsouhlasil na plenární schůzi konané 21. března 2018 výši členského finančního příspěvku 100,- Kč. Vám, kteří jste ochotni věnovat na činnost Klubu i vyšší částku, vystavíme na požádání potvrzení nebo darovací smlouvu. Příspěvek platí žák v hotovosti třídnímu učiteli do konce května každého kalendářního roku. Žák, který navštěvuje více oborů, platí příspěvek jenom v jednom oboru. Při platbě žák obdrží jako dárek buton = placku.

Tento reklamní předmět graficky zpracovala podle návrhu žáků výtvarné tvorby Mgr. Martina Magni.

STANOVY KLUBU

Doručovací adresa: Zahradní 1529, Kuřim PSČ , 664 34
IČO: 686 856 02, registrace stanov dne 23.4.1992 pod číslem VSC/1-11329/92-R u MV ČR.