Domů » O škole » Klub přátel ZUŠ Kuřim

Klub přátel ZUŠ Kuřim

je „zapsaný spolek“, který sdružuje zákonné zástupce žáků naší školy (viz. Stanovy Klubu). Cílem spolku je podporovat osobnostní a umělecký rozvoj žáků a napomáhat k rozvíjení spolupráce mezi školou a rodiči.

Vážení rodiče,

i v letošním roce vybíráme příspěvek 100,- na podporu činnosti Klubu přátel ZUŠ Kuřim pro rok 2022. Finanční prostředky z tohoto fondu napomáhají k úhradě startovného, cestovného či dárků účastníků soutěží v rámci ZUŠ, odměn pro absolventy ZUŠ, úhradě části vstupného nebo jízdného na divadelní představení, koncerty a výstavy. Mimo možnosti uhradit příspěvek hotově třídnímu učiteli jsme v letošním roce nově zavedli zasílat příspěvek přímo na účet Klubu přátel a uvítali bychom, kdybyste této možnosti využili. Pokud se chcete podílet a zapojit, prosíme, učiňte tak do konce dubna 2022. Žák, který navštěvuje více oborů, platí pouze v jednom z nich a platbou získává dárek, výroční buton – placku.

Děkujeme přispěvatelům – firmám i jednotlivcům, kteří spolupracují se ZUŠ Kuřim a formou peněžních či materiálních darů se podílejí na podpoře našich žáků, na odměňování žáků s nadstandardními výkony (viz Úspěchy školy) a zvyšují povědomí o kulturním a uměleckém významu Základní umělecké školy Kuřim.

Bankovní spojení:
1502139007/2700
VS: 2022

Poznámka: do zprávy pro příjemce vždy, prosím, uveďte nejprve příjmení a poté jméno žáka.

Děkujeme Vám za finanční podporu.
Ředitelství ZUŠ Kuřim a výbor Klubu přátel ZUŠ Kuřim.

 

Kontaktní adresa:
Klub přátel Základní umělecké školy Kuřim z.s.
Sídlo: Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim
IČ: 68685602