Domů » O škole » Klub přátel ZUŠ Kuřim

Klub přátel ZUŠ Kuřim

Klub přátel ZUŠ Kuřim
je „zapsaný spolek“, který sdružuje zákonné zástupce žáků naší školy (viz.
Stanovy Klubu). Cílem spolku je podporovat osobnostní a umělecký rozvoj žáků a napomáhat k rozvíjení spolupráce mezi školou a rodiči.

 

Vážení rodiče,

i v letošním roce vybíráme příspěvek 100,- na podporu činnosti Klubu přátel ZUŠ Kuřim pro rok 2023. Finanční prostředky z tohoto fondu napomáhají k úhradě startovného, cestovného či dárků účastníků soutěží v rámci ZUŠ, odměn pro absolventy, úhradě části jízdného nebo vstupného na divadelní představení, koncerty a výstavy. Příspěvky můžete uhradit do konce dubna 2023 hotově třídnímu učiteli nebo převodem na účet Klubu přátel ZUŠ Kuřim. Pokud budete chtít přispět částkou vyšší než 1000 Kč, rádi Vám vystavíme darovací smlouvu. Žák, který navštěvuje více oborů, platí pouze v jednom z nich a platbou získává dárek, výroční button – placku.

 

Bankovní spojení – účet Klubu přátel ZUŠ Kuřim

ČÚ: 1502139007/2700
VS: 2022
Poznámka
: do zprávy pro příjemce vždy, prosím, uveďte nejprve příjmení a poté jméno žáka.

Děkujeme přispěvatelům – jednotlivcům i firmám, kteří spolupracují se ZUŠ Kuřim a formou peněžních či materiálních darů se podílejí na podpoře našich žáků, na odměňování žáků s nadstandardními výkony (viz Úspěchy školy) a zvyšují povědomí o kulturním a uměleckém významu Základní umělecké školy Kuřim.

Ředitelství ZUŠ Kuřim a výbor Klubu přátel ZUŠ Kuřim.

 

Kontaktní adresa Klubu:

Klub přátel Základní umělecké školy Kuřim z.s.
Sídlo: Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim
IČ: 68685602

Kontakt na předsedu Klubu zde.

Skip to content