Domů » O škole » Úspěchy školy

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

BLAHOPŘEJEME

našim žákům, kteří se rozhodli svůj další studijní čas věnovat uměleckým oborům.
Ke studiu na brněnskou Střední školu umění a designu, obor Grafický design, byly přijaty žákyně oboru Výtvarná tvorba Kristýna Coufalová, Kamila Kollarčíková, Karolína Košťálová a Anežka Mikšovičová a Tereza Sedílková na Střední odborné učiliště
tradičních řemesel, na maturitní obor Design interiéru.
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Magni

Na Konzervatoř Brno úspěšně složil talentové zkoušky Matyáš Matoulek
a byl přijat ke studiu ve studijním oboru hra na klavír.
Pedagogické vedení: MgA. Peter Kučera

Přejeme všem hodně úspěchů v dalším studiu!

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL VYHLÁŠENÉ  MŠMT

HRA NA KYTARU
Pavel Procházka – 1. cena s postupem (0. a kategorie, ped. Naďa Chocholáčová)
Veronika Spilková – 1. cena s postupem (I. kategorie, ped. BcA. Jana Chocholáčová)
Vojtěch Zdráhal – 1. cena s postupem (II. kategorie, ped. BcA. Jana Chocholáčová)
Gabriel Svoboda – 3. cena (II. kategorie, ped. Petr Jedlička)
Matyáš Veselý – 3. cena (II. kategorie, ped. Petr Jedlička)
Martin Sikora – čestné uznání I. stupně (II. kategorie, ped. Petr Jedlička)
Denisa Uhrová – 3. cena (III. kategorie, ped. Petr Jedlička)
Štěpán Chalupník – 3. cena (V. kategorie, ped. Naďa Chocholáčová)
Kateřina Blechová – 1. cena s postupem a Absolutní vítězství v okresním kole (VI. kategorie, ped. BcA. Jana a Naďa Chocholáčovy)
Martin Strašák – 1. cena s postupem (VIII. kategorie, ped. BcA. Jana Chocholáčová)

KYTAROVÉ DUO
Veronika Spilková, Vojtěch Zdráhal – 1. cena s postupem (I. kat., ped. BcA. Jana Chocholáčová)
Martin Sikora, Gabriel Svoboda – 3. cena (I. kat., ped. Petr Jedlička)

KYTAROVÉ KVARTETO
Vojtěch Pavlík, Zuzana Svobodová, Ivana Vostrejšová, Martin Strašák – 1. cena s postupem (III. kat., ped. BcA. Jana Chocholáčová)

Zvláštní cena za výbornou pedagogickou přípravu žáků získala BcA. Jana Chocholáčová

HRA NA KLAVÍR
Pavel Kratochvíl – 1. místo s postupem – Zvláštní cena za interpretaci skladby ( Ludwig van Beethoven Sonatina F dur, 1. věta)
Michael Svoboda – 1. místo s postupem
Ella Kašparcová – 2. místo
Nikola Šopfová – 2. místo
Eliška Dvořáková – 3. místo
Jan Machourek – 3. místo
Petra Škarabelová – 3. místo
Kateřina Boháčová – Čestné uznání I. stupně
Lucie Šůstková – Čestné uznání I. stupně

HRA NA HOUSLE
Šimonová Amélie – 1. místo (V. kategorie, ped. Mgr. Hana Neumannová)
Jakub Rajmic – 3. místo (V. kategorie, ped. Mgr. Hana Neumannová)
Klára Slancová – 2. místo (VII. kategorie, ped. Mgr. Hana Neumannová)

HRA NA VIOLONCELLO
Vítek Lána – 2. místo (I. kategorie, ped. MgA. Dagmar Barašová)
Michal Kučera – 2. místo (II. kategorie, ped. MgA. Dagmar Barašová)
Jakub Drahovský – Čestné uznání I. stupně (III. kategorie, ped. MgA. Dagmar Barašová)
Sofie Kryštofová – 1. místo (VII. kategorie, ped. MgA. Dagmar Barašová)

HRADECKÉ GUITARREANDO 2018

SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL – VÝTVARNÁ TVORBA

ukázka vítězných prací – 2017