Domů » O škole » Úspěchy školy

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VYHLÁŠENÁ UMĚLECKOU RADOU ČR S PODPOROU MŠMT

 

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU najdete zde.

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE VE HŘE NA KLAVÍR najdete zde.

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE VE HŘE NA KYTARU najdete zde.

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE VE HŘE NA KLAVÍR najdete zde.

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE V KLAVÍRNÍM DUU najdete zde.

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE VE HŘE NA KYTARU najdete zde.

UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE najdete zde.

MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ AMADEUS

Klára Kyselová – Čestné uznání (ped. vedení Vanesa Ignatova-Grabon)

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ

DaJa – Stříbrné pásmo (ped. vedení MgA. Lucie Kubátová)
Boogie Boys – Zlaté pásmo (ped. vedení MgA. Lucie Kubátová)

Ú S T Ř E D N Í  K O L O

HRA NA AKORDEON
2. cena Jonáš Hála
ped. vedení MgA. Ondřej Zámečník

KOMORNÍ HRA SMÍŠENÁ DO PĚTI ČLENŮ
1. cena BLUE WINGS TRIO
(Karolína Waidhoferová, Ludmila Hlucháňová, Viktor Dosedla)
ped. vedení MgA. Ondřej Zámečník

KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
3. cena Dechové trio dvě trubky a klarinet
(Antonie Pekaříková, Jiří Ambrož a Ondřej Zahradník)
ped. vedení MgA. Pavel Pálenský

K R A J S K É  K O L O

HRA NA AKORDEON
1. cena s postupem: Jonáš Hála
1. cena: František Vaněk
2. cena: Ondřej Psota, Daniel Matuška, Marie Pavloušková, Jaroslav Kovář

KOMORNÍ HRA SMÍŠENÁ DO PĚTI ČLENŮ
1. cena s postupem: BLUE WINGS TRIO
(Karolína Waidhoferová, Ludmila Hlucháňová, Viktor Dosedla)

Zvláštní ceny poroty
Daniel Matuška – Ocenění za jazzový feeling
Jonáš Hála – Ocenění za interpretaci skladby B. Evans: Piece Peace
MgA. Ondřej Zámečník – Ocenění za aranžmá skladeb, Ocenění za vynikající přípravu žáků
Absolutní vítěz komorní hry – Blue Wings Trio
(Karolína Waidhoferová, Ludmila Hlucháňová, Viktor Dosedla)

K R A J S K É  K O L O

KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
1. cena s postupem Dechové trio dvě trubky a klarinet
(Antonie Pekaříková, Jiří Ambrož a Ondřej Zahradník)
ped. vedení MgA. Pavel Pálenský

3. cena Trombonové trio
(Kryštof Šebek, Petr Konečný, Vilém Pekařík)
ped. vedení MgA. Jiří Komosný

K R A J S K É  K O L O

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Bronzové pásmo za autorskou hru ReaVER a Zvláštní cena hercům za statečný boj s technickými problémy
ped. vedení Mgr. Antonín Jarůšek

HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

K R A J S K É  K O L O

Jiří Lattenberg – 2. cena a Zvláštní cena za vlastní aranžmá skladeb
ped. vedení Petr Jedlička ml., DiS.

O K R E S N Í  K O L O

Jiří Lattenberg – 1. cena s postupem a Cena poroty za osobitý projev a kreativitu
ped. vedení Petr Jedlička ml., DiS.

K R A J S K É  K O L O

KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
2. cena Violoncellové trio (Adéla Tomíšková, Ignác Segeťa, Vítek Lána)
ped. vedení Mgr. Dagmar Barašová

MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ AMADEUS

Klára Kyselová – Čestné uznání (ped. vedení Vanesa Ignatova-Grabon)

MAGICKÝ KLAVÍR

Klára Spiříková a Nela Ulbrichová – nesoutěžní klavírní mezinárodní festival Magický klavír v proměnách času v ZUŠ Opava (ped. vedení Vanesa Ignatova-Grabon)

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Na Střední školu umění a designu, Brno Husova 10 byly přijaty žákyně výtvarné tvorby Adéla Švrčinová a Barbora Jeřábková (ped. vedení Martina Magni).

 

MEZINÁRODNÍ KYTAROVÁ SOUTĚŽ FERNANDA SORA VE FRÝDKU-MÍSTKU

Veronika Spilková – Čestné uznání
Kateřina Blechová – Zvláštní cena za interpretaci skladby Rolanda Dyense Mambo des nuances
pedagogické vedení: BcA. Jana Chocholáčová.

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ MŠMT – KRAJSKÉ KOLO

HRA NA ŽESŤOVÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
hra na trombon
2. cena
Kryštof Šebek (VI. kategorie, ped. vedení MgA. Jiří Komosný)

HRA NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
hra na klarinet

1. cena
Anna Nečasová (I. kategorie, ped. vedení Pavlína Kratochvílová)
2. cena
David Nečas (III. kategorie, ped. vedení Pavlína Kratochvílová)
Eva Králová (IV. kategorie, ped. vedení Pavlína Kratochvílová)

HRA NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
hra na příčnou flétnu
Anna Grace Kolaříková (VI. kategorie, ped. vedení Mgr. Andrea Braunšleger)
Ludmila Trnavská (X. kategorie, ped. vedení MgA. Pavlína Kavulová)

HRA NA BICÍ NÁSTROJE
1. cena
Matouš Rajmic (IV. kategorie, ped. vedení MgA. Adam Sikora)
3. cena
Jan Halva (I. kategorie, ped. vedení MgA. Adam Sikora)

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU
Žákyně 6. ročníku – Bronzové pásmo Za choreografii skladby L. Janáčka V mlhách
Žákyně II. stupně – Zlaté pásmo s návrhem na postup do Ústředního kola a Ocenění za skupinovou spolupráci a využití námětu autorské hudby za hudbu L. Kubátové (Ná)stroj .
Učitelky Zina Daňková a Lucie Kubátová obdržely Ocenění za spolupráci tanečního pedagoga a autora hudby.

Fotogalerie: žáci hudebního oboru – okresní kola Národní soutěže MŠMT

NÁRODNÍ SOUTĚŽ MŠMT – OKRESNÍ KOLO

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU
Anna Grace Kolaříková, 1. cena s postupem (VI. kategorie)
Zdeněk Klíma, 3. cena (VI. kategorie)
Agáta Ryšavá, 3. cena (VI. kategorie)
Miriam Habrmanová, ČÚ (VI. kategorie)
Pedagogické vedení Mgr. Andrea Braunšleger

Ludmila Trnavská, 1. cena s postupem (X. kategorie)
Kamila Konečná, 2. cena (X. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Pavlína Kavulová

HRA NA KLARINET
David Nečas, 1. cena s postupem a Zvláštní cena za hudební projev (III. kategorie)
Eva Králová, 1. cena s postupem (IV. kategorie)
Vojtěch Trnečka, 2. cena (VII. kategorie)
Pedagogické vedení Pavlína Kratochvílová

Ondřej Zahradník, ČÚ (IX. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Josef Kolář

HRA NA SAXOFON
Martin Šebek, 3. cena (IX. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Josef Kolář

SÓLOVÝ ZPĚV
Kateřina Blechová, 2. cena (IX. kategorie)
Nela Kubíčková, 2. cena (II. kategorie)
Kateřina Křivánková, 3. cena (II. kategorie)
Patrik Prachár, 3. cena (VII. kategorie)
Gabriela Sýsová, ČÚ (V. kategorie)
Ludmila Filková ČÚ (X. kategorie)
Pedagogické vedení Jan Čechovský, DiS.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Anna Nečasová, 1. cena s postupem (I. kategorie)
Pedagogické vedení Pavlína Kratochvílová
Jan Maruš, 1. cena (II. kategorie)
Nela Nečasová, 3. cena (II. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Jiří Komosný

HRA NA BICÍ NÁSTROJE
Matouš Rajmic, 1. cena s postupem a Cena absolutní vítěz  (IV. kategorie)
Jan Halva, 1. cena s postupem (I. kategorie)
Petr Sliwka, 2. cena (I. kategorie)
Ondřej Vévoda, 2. cena (II. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Adam Sikora

HRA NA TRUBKU
Ondřej Burget, 1. cena (V. kategorie)
Jindřich Škarohlíd, 1. cena (X. kategorie)
Matěj Stloukal, 2. cena (VII. kategorie)
Antonie Pekaříková, 3. cena (IX. kategorie)
Jiří Ambrož, 3. cena (X. kategorie)
Pedagogické vedení Mgr. Pavel Pálenský

HRA NA TROMBON
Kryštof Šebek, 1. cena s postupem (VI. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Jiří Komosný

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU – OKRESNÍ KOLO
Stříbrné pásmo: Co se nám zdá po usnutí (I. Dětská taneční tvorba)
pedagogické vedení: Zina Daňková
Bronzové pásmo: Rozverná polka (II. Dětská taneční tvorba)
Bronzové pásmo: Tóny Paříže (IV. Taneční tvorba a interpretace)
pedagogické vedení: Barbora Michelová

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Blahopřejeme našim žákům, kteří se rozhodli svůj další studijní čas věnovat uměleckým oborům. Ke studiu na brněnskou Střední školu umění a designu, obor Grafický design, byly přijaty žákyně oboru Výtvarná tvorba Kristýna Coufalová, Kamila Kollarčíková, Karolína Košťálová a Anežka Mikšovičová a Tereza Sedílková na Střední odborné učiliště tradičních řemesel, na maturitní obor Design interiéru. Pedagogické vedení: Mgr. Martina Magni

Na Konzervatoř Brno úspěšně složil talentové zkoušky Matyáš Matoulek a byl přijat ke studiu ve studijním oboru hra na klavír. Pedagogické vedení: MgA. Peter Kučera.

Přejeme všem hodně úspěchů v dalším studiu!

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL VYHLÁŠENÉ  MŠMT

HRA NA KYTARU
Pavel Procházka – 1. cena s postupem (0. a kategorie, ped. Naďa Chocholáčová)
Veronika Spilková – 1. cena s postupem (I. kategorie, ped. BcA. Jana Chocholáčová)
Vojtěch Zdráhal – 1. cena s postupem (II. kategorie, ped. BcA. Jana Chocholáčová)
Gabriel Svoboda – 3. cena (II. kategorie, ped. Petr Jedlička)
Matyáš Veselý – 3. cena (II. kategorie, ped. Petr Jedlička)
Martin Sikora – čestné uznání I. stupně (II. kategorie, ped. Petr Jedlička)
Denisa Uhrová – 3. cena (III. kategorie, ped. Petr Jedlička)
Štěpán Chalupník – 3. cena (V. kategorie, ped. Naďa Chocholáčová)
Kateřina Blechová – 1. cena s postupem a Absolutní vítězství v okresním kole (VI. kategorie, ped. BcA. Jana a Naďa Chocholáčovy)
Martin Strašák – 1. cena s postupem (VIII. kategorie, ped. BcA. Jana Chocholáčová)

KYTAROVÉ DUO
Veronika Spilková, Vojtěch Zdráhal – 1. cena s postupem (I. kat., ped. BcA. Jana Chocholáčová)
Martin Sikora, Gabriel Svoboda – 3. cena (I. kat., ped. Petr Jedlička)

KYTAROVÉ KVARTETO
Vojtěch Pavlík, Zuzana Svobodová, Ivana Vostrejšová, Martin Strašák – 1. cena s postupem (III. kat., ped. BcA. Jana Chocholáčová)

Zvláštní cena za výbornou pedagogickou přípravu žáků získala BcA. Jana Chocholáčová

HRA NA KLAVÍR
Pavel Kratochvíl – 1. místo s postupem – Zvláštní cena za interpretaci skladby ( Ludwig van Beethoven Sonatina F dur, 1. věta)
Michael Svoboda – 1. místo s postupem
Ella Kašparcová – 2. místo
Nikola Šopfová – 2. místo
Eliška Dvořáková – 3. místo
Jan Machourek – 3. místo
Petra Škarabelová – 3. místo
Kateřina Boháčová – Čestné uznání I. stupně
Lucie Šůstková – Čestné uznání I. stupně

HRA NA HOUSLE
Šimonová Amélie – 1. místo (V. kategorie, ped. Mgr. Hana Neumannová)
Jakub Rajmic – 3. místo (V. kategorie, ped. Mgr. Hana Neumannová)
Klára Slancová – 2. místo (VII. kategorie, ped. Mgr. Hana Neumannová)

HRA NA VIOLONCELLO
Vítek Lána – 2. místo (I. kategorie, ped. MgA. Dagmar Barašová)
Michal Kučera – 2. místo (II. kategorie, ped. MgA. Dagmar Barašová)
Jakub Drahovský – Čestné uznání I. stupně (III. kategorie, ped. MgA. Dagmar Barašová)
Sofie Kryštofová – 1. místo (VII. kategorie, ped. MgA. Dagmar Barašová)

HRADECKÉ GUITARREANDO 2018

SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL – VÝTVARNÁ TVORBA

ukázka vítězných prací – 2017

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ AMADEUS

Klára Kyselová –  Čestné uznání (ped. vedení Vanesa Ignatova-Grabon)

MEZINÁRODNÍ KYTAROVÁ SOUTĚŽ FERNANDA SORA VE FRÝDKU-MÍSTKU


Veronika Spilková – Čestné uznání
Kateřina Blechová – Zvláštní cena za interpretaci skladby Rolanda Dyense Mambo des nuances
pedagogické vedení: BcA. Jana Chocholáčová.

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ MŠMT – KRAJSKÉ KOLO

HRA NA DECHOVÉ A BICÍ NÁSTROJE
1. místo
Matouš Rajmic (IV. kategorie, ped. vedení MgA. Adam Sikora)
Anna Nečasová (I. kategorie, ped. vedení Pavlína Kratochvílová)
2. místo
David Nečas (III. kategorie, ped. vedení Pavlína Kratochvílová)
Eva Králová (IV. kategorie, ped. vedení Pavlína Kratochvílová)
Kryštof Šebek (VI. kategorie, ped. vedení MgA. Jiří Komosný)
Anna Grace Kolaříková (VI. kategorie, ped. vedení Mgr. Andrea Braunšleger)
Ludmila Trnavská (X. kategorie, ped. vedení MgA. Pavlína Kavulová)
3. místo
Jan Halva (I. kategorie, ped. vedení MgA. Adam Sikora)

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU
Žákyně 6. ročníku – Bronzové pásmo Za choreografii skladby L. Janáčka V mlhách
Žákyně II. stupně – Zlaté pásmo s návrhem na postup do Ústředního kola a Ocenění za skupinovou spolupráci a využití námětu autorské hudby za hudbu L. Kubátové (Ná)stroj .
Učitelky Zina Daňková a Lucie Kubátová obdržely Ocenění za spolupráci tanečního pedagoga a autora hudby.

Fotogalerie: žáci hudebního oboru – okresní kola Národní soutěže MŠMT (13 fotek)

NÁRODNÍ SOUTĚŽ MŠMT – OKRESNÍ KOLO

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU
Anna Grace Kolaříková, 1. cena s postupem (VI. kategorie)
Zdeněk Klíma, 3. cena (VI. kategorie)
Agáta Ryšavá, 3. cena (VI. kategorie)
Miriam Habrmanová, ČÚ (VI. kategorie)
Pedagogické vedení Mgr. Andrea Braunšleger

Ludmila Trnavská, 1. cena s postupem (X. kategorie)
Kamila Konečná, 2. cena (X. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Pavlína Kavulová

HRA NA KLARINET
David Nečas, 1. cena s postupem a Zvláštní cena za hudební projev (III. kategorie)
Eva Králová, 1. cena s postupem (IV. kategorie)
Vojtěch Trnečka, 2. cena (VII. kategorie)
Pedagogické vedení Pavlína Kratochvílová

Ondřej Zahradník, ČÚ (IX. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Josef Kolář

HRA NA SAXOFON
Martin Šebek, 3. cena (IX. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Josef Kolář

SÓLOVÝ ZPĚV
Kateřina Blechová, 2. cena (IX. kategorie)
Nela Kubíčková, 2. cena (II. kategorie)
Kateřina Křivánková, 3. cena (II. kategorie)
Patrik Prachár, 3. cena (VII. kategorie)
Gabriela Sýsová, ČÚ (V. kategorie)
Ludmila Filková ČÚ (X. kategorie)
Pedagogické vedení Jan Čechovský, DiS.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Anna Nečasová, 1. cena s postupem (I. kategorie)
Pedagogické vedení Pavlína Kratochvílová
Jan Maruš, 1. cena (II. kategorie)
Nela Nečasová, 3. cena (II. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Jiří Komosný

HRA NA BICÍ NÁSTROJE
Matouš Rajmic, 1. cena s postupem a Cena absolutní vítěz  (IV. kategorie)
Jan Halva, 1. cena s postupem (I. kategorie)
Petr Sliwka, 2. cena (I. kategorie)
Ondřej Vévoda, 2. cena (II. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Adam Sikora

HRA NA TRUBKU
Ondřej Burget, 1. cena (V. kategorie)
Jindřich Škarohlíd, 1. cena (X. kategorie)
Matěj Stloukal, 2. cena (VII. kategorie)
Antonie Pekaříková, 3. cena (IX. kategorie)
Jiří Ambrož, 3. cena (X. kategorie)
Pedagogické vedení Mgr. Pavel Pálenský

HRA NA TROMBON
Kryštof Šebek, 1. cena s postupem (VI. kategorie)
Pedagogické vedení MgA. Jiří Komosný

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU – OKRESNÍ KOLO
Stříbrné pásmo: Co se nám zdá po usnutí (I. Dětská taneční tvorba)
pedagogické vedení: Zina Daňková
Bronzové pásmo: Rozverná polka (II. Dětská taneční tvorba)
Bronzové pásmo: Tóny Paříže (IV. Taneční tvorba a interpretace)
pedagogické vedení: Barbora Michelová

Skip to content