Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Výtvarný obor

Výtvarný obor má dvě studijní zaměření: Výtvarná tvorba a Multimediální tvorba. Studium rozvíjí talent, podporuje kreativitu, zprostředkovává výtvarné techniky a základy technologie a kultivuje osobnost absolventů.