Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Výtvarná tvorba

Studium oboru výtvarná tvorba nabízí dětem a mladým lidem možnost získat základy vzdělání v oblasti výtvarného umění formou skupinové výuky ve výtvarném ateliéru v tříhodinových celcích jedenkrát týdně.

Přípravná výtvarná tvorba (pro žáky od 6 let)

Výtvarná tvorba (pro žáky od 7 let)

Žáci se v průběhu studia učí ovládat základní vyjadřovací prostředky, poznávat různé výtvarné postupy a technologie, spojit svou představu a záměr s materiálem, nástrojem, výtvarnou technikou se zřetelem k jejich individuálním manuálním a výtvarným schopnostem. Zpracováváme témata inspirovaná odkazy klasického i moderního umění a čerpáme z námětů, které nabízí současný život. Žáci jsou vedeni k osvojení si pracovních návyků a k aktivní spolupráci a komunikaci s ostatními ve skupině. Podporujeme obecně slušné chování a kultivovaný projev i mimo výuku ve veřejném prostoru. V ZUŠ Kuřim využíváme prostorný, dobře vybavený ateliér s přístupem na střešní terasy, školní zahradu a komorní sál. Připravujeme výstavy s vernisážemi pro rodiče i veřejnost, výtvarné akce pro žáky VO i pro ostatní děti (Noc v ateliéru, Tlapkafest), spolupracujeme s městem Kuřim a průřez naší tvorbou prezentujeme ve vývěsní tabuli na hlavní kuřimské ulici. Pro ostatní obory na naší škole vytváříme design obalů CD, plakátů, pozvánek, diplomů, péefek aj. Výtvarné řady a projekty představujeme na prestižních Přehlídkách výtvarných oborů ZUŠ organizovaných MŠMT. V roce 2014 vydala Základní umělecká škola Kuřim za finanční podpory města Kuřim reprezentativní sborník výtvarných prací CREAM of CREAM.

Cílem výuky je, aby se výtvarné umění nebo aktivní výtvarná činnost staly součástí životního stylu mladých lidí, aby si principy tvůrčího myšlení, schopnost soustředěně pracovat nebo dělat něco pro druhé, nesli do svého budoucího života.

Vyučující

Mgr. Martina Magni – výtvarná tvorba (KuřimVeverská Bítýška)

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.