Domů » Výtvarný obor » Výtvarná tvorba

Výtvarná tvorba

Studium oboru výtvarná tvorba nabízí dětem a mladým lidem možnost získat základy vzdělání v oblasti výtvarného umění formou skupinové výuky ve výtvarném ateliéru v tříhodinových celcích jedenkrát týdně.

Žáci se v průběhu studia učí ovládat základní vyjadřovací prostředky, poznávat různé výtvarné postupy a technologie, spojit svou představu a záměr s materiálem, nástrojem, výtvarnou technikou se zřetelem k jejich individuálním manuálním a výtvarným schopnostem. Zpracováváme témata inspirovaná odkazy klasického i moderního umění a čerpáme z námětů, které nabízí současný život. Žáci jsou vedeni k osvojení si pracovních návyků a k aktivní spolupráci a komunikaci s ostatními ve skupině. Podporujeme obecně slušné chování a kultivovaný projev i mimo výuku ve veřejném prostoru. V ZUŠ Kuřim využíváme prostorný, dobře vybavený ateliér s přístupem na střešní terasy, školní zahradu a komorní sál. Připravujeme výstavy s vernisážemi pro rodiče i veřejnost, výtvarné akce pro žáky VO i pro ostatní děti (Noc v ateliéruTlapkafest), pravidelně se účastníme Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ organizované každé tři roky MŠMT, spolupracujeme s městem Kuřim a průřez naší tvorbou prezentujeme ve vývěsní tabuli na hlavní kuřimské ulici. Pro ostatní obory na naší škole vytváříme design obalů CD, plakátů, pozvánek, diplomů, péefek aj. V roce 2013 byl vydán reprezentativní sborník prací žáků výtvarné tvorby CREAM of CREAM, který prezentuje výsledky tvůrčí práce z období 2005-2012.
V době karantény ve školním roce 2019/20 a 2020/21 vzniklo velké množství domácích prací žáků, které jsou sestaveny v samostatných galeriích a videích. Vše si můžete prohlédnut v rubrice Škola doma – odkaz zde.

Cílem výuky je, aby se výtvarné umění nebo aktivní výtvarná činnost staly součástí životního stylu mladých lidí, aby si principy tvůrčího myšlení, schopnost soustředěně pracovat nebo dělat něco pro druhé, nesli do svého budoucího života.

Vyučující

Dagmar Bočková – výtvarný tvorba (Kuřim, Veverská Bítýška)
Markéta Svobodová – výtvarná tvorba (Kuřim)

Jak se přihlásit?

Přípravná výtvarná tvorba (pro žáky od 6 let)
Výtvarná tvorba (pro žáky od 7 let)

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.

Skip to content