Domů » Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor

ROZVRH HODIN najdete zde.

Literárně-dramatický obor je nejmladším oborem na naší škole a v současné době se vyučuje pouze v ZUŠ Kuřim. Základem výuky je rozvíjení tvořivých dramatických schopností – mluvních, přednesových, slovesných a schopnosti vnímat a tvořivě zobrazit lidské chování a jednání. Žáci mohou obor navštěvovat od šesti let. Učí se přirozenému a kultivovanému projevu a  součástí výuky je také hra s loutkou. Studium v oboru pomáhá vychovat z dětí a mládeže vzdělané a náročné diváky a čtenáře. Studium přispívá ke zlepšení komunikačních schopností, které jsou nezbytné pro některá povolání (např.u vychovatelů, učitelů, právníků, lékařů a manažerů). Žáci se podílí na přípravě představení pro školy, moderování kulturních akcí, účastní se soutěží a každoročně se prezentují úspěšnými premiérami divadleních inscenací.

Cílem výuky je naučit žáky vnímat, poslouchat, pozorovat, napodobovat, vyjadřovat své pocity, správně mluvit a číst. Improvizovat a možná i hrát divadlo. A co budou potřebovat? Vnímat, poslouchat, pozorovat, napodobovat, vyjadřovat své pocity a mluvit a číst.

VIDEOPOZVÁNKU najdete zde.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR – vyučuje Mgr. Antonín Jarůšek – (Kuřim)

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.