Domů » Taneční obor

Taneční obor

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ROZVRH najdete zde

Studium v tanečním oboru nabízí dětem možnost získat taneční a pohybové základy, rozvinout taneční nadání a chuť k pohybu. Žáci se mohou uplatnit jako tanečníci v amatérských souborech, nebo mohou pokračovat ve studiu na konzervatoři v oboru tanečním, hereckém či muzikálovém.
Dvouletá výuka přípravné taneční výchovy je určena dětem ve věku 5 až 7 let. V hodinách dbáme na správné držení těla, na rozvíjení přirozené pohyblivosti, obratnosti a koordinace pohybů dětí a na rozvoj hudebního cítění, muzikálnosti a radosti z pohybu.

Hlavními předměty na I. stupni jsou Taneční průprava a Taneční praxe. Žáci v průběhu studia prohlubují osvojené dovednosti a postupně se učí základům klasického tance, lidového tance a různým technikám současného tance. Studium je sedmileté a je zakončené absolventským vystoupením.

Starší žáci mohou navštěvovat přípravné studium II. stupně. Předměty jsou obdobné jako ve výuce na prvním stupni, jsou však zaměřené na vyšší obtížnost a dovednost a převažuje výuka moderního výrazového tance. Studium druhého stupně je čtyřleté, zakončené rovněž veřejným absolventským vystoupením.

TANEČNÍ TVORBA – vyučující:
Daňková Zina – vedoucí oddělení (Kuřim)

Michaela Hosová, dipl. um. – Veverská Bítýška, Chudčice
Martina Vetešníková – Lelekovice

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu.

Skip to content