Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Taneční obor

Studium v tanečním oboru nabízí dětem možnost získat taneční a pohybové základy, rozvinout taneční nadání a chuť k pohybu. Žáci se mohou uplatnit jako tanečníci v amatérských souborech, nebo mohou pokračovat ve studiu na konzervatoři v oboru tanečním, hereckém či muzikálovém.
Dvouletá výuka přípravné taneční výchovy je určena dětem ve věku 5 až 7 let. V hodinách dbáme na správné držení těla, na rozvíjení přirozené pohyblivosti, obratnosti a koordinace pohybů dětí a na rozvoj hudebního cítění, muzikálnosti a radosti z pohybu.
Hlavními předměty na I. stupni jsou Taneční průprava a Taneční praxe. Žáci v průběhu studia prohlubují osvojené dovednosti a postupně se učí základům klasického tance, lidového tance a různým technikám současného tance. Studium je sedmileté a je zakončené absolventským vystoupením.
Starší žáci mohou navštěvovat přípravné studium II. stupně. Předměty jsou obdobné jako ve výuce na prvním stupni, jsou však zaměřené na vyšší obtížnost a dovednost a převažuje výuka moderního výrazového tance. Studium druhého stupně je čtyřleté, zakončené rovněž veřejným absolventským vystoupením.

Vyučující

Daňková Zina – taneční obor (Kuřim)
Michelová Barbora, Ing. – taneční obor (Veverská Bítýška, Lelekovice)

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.