Domů » O škole

O ZUŠ Kuřim

Základní umělecká škola Kuřim poskytuje vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním. Uměleckou úroveň výuky zajišťují zkušení pedagogové, kteří ve výuce uplatňují získané metodické a pedagogicko-psychologické poznatky, stále se vzdělávají v akreditovaných programech a svoje zkušenosti využívají při tvorbě školních vzdělávacích plánů. Mnozí pedagogové jsou aktivně umělecky činní.

Studium v základní umělecké škole podporuje nejen smysluplné a kvalitní trávení volného času dětí, ale hlavně nabízí možnost získání uceleného základního vzdělání ve zvoleném oboru a po 7 letech studia absolventské vysvědčení za I. stupeň, po dalších 4 letech absolventské vysvědčení za II. stupeň.

Organizace a obsah výuky se řídí platným školním vzdělávacím programem. Výuka probíhá 1x týdně 45 minut individuálně nebo ve skupině dvou žáků a 1x týdně kolektivní výuka povinného předmětu Nauka o hudbě. Od 4. ročníku studia si žáci vybírají z dalších povinně volitelných a nepovinných předmětů. Výuka také nabízí kvalitní přípravu na talentové zkoušky pro přijímací řízení na střední nebo vysokou školu uměleckého i pedagogickému směru.

Škola má hlavní pracoviště v Kuřimi, pobočku ve Veverské Bítýšce a detašovaná pracoviště v Lelekovicích, v Čebíně, na Lipůvce, v Moravských Knínicích a od školního roku 2020/2021 v Chudčicích.

Skip to content