Domů » Aktuality

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

Přijímací řízení 2021/2022  Žádosti k přijetí ke studiu na základní umělecké škole přijímáme na základě elektronické přihlášky podané do 24. května. Elektronickou přihlášku najdete na: www.izus.cz Zápis je otevřený pro výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor.V hudebním oboru dáváme přednost...

číst více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA RODINNÝCH TÝMŮ

HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDCE ZAČALO! O Cenu diváka můžete hlasovat na facebookové stránce školy prostřednictvím označení To se mi líbí u jednotlivých příspěvků do pondělí 3. května 2021. O hlavní ceně bude rozhodovat odborná porota.Dovolujeme si Vám oznámit prodloužení termínů pro zasílání...

číst více
DOMÁCÍ PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉ TVORBY

DOMÁCÍ PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉ TVORBY

Nejnovější kolekce  - kolážStopyHra s kruhyKomorní plastika 2. téma: Jde to i z mýdlaJde to i z mýdla – video1. téma: Stlačená plastikaStlačená plastika 1. – videoprojekceStlačená plastika 2. – videoprojekce Inspirace: César Baldaccini – francouzský sochař (1921-1998)

číst více

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

1. dubna 2021 - 5. dubna 2021 Přejeme Vám příjemné prožití Velikonočních svátků! Kolekce prací žáků výtvarné tvorby - velikonoční motivy, potisk krabiček na vajíčka (2020)

číst více

BLAHOPŘEJEME!

Blahopřejeme našim žákům, kteří se rozhodli svůj další studijní čas věnovat uměleckým oborům. Na Konzervatoř Brno úspěšně vykonal talentové zkoušky Matyáš Matoulek a byl přijat ke studiu ve studijním oboru hra na klavír. Pedagogické vedení: MgA. Peter Kučera Přijímací zkoušky na brněnskou Střední...

číst více

ON-LINE KONCERTY ŽÁKŮ

Domácí přípravu žáků všech oborů najdete na fotografiích nebo ve videoprezentacích na facebooku školy a v rubrikách Škola doma. Některé nejnovější příspěvky si můžete prohlédnou pod odkazy níže. Viktorie Auxtová (1. ročník, kytara): Skálo, skálo Žijeme uměním – hudební on-line pozdrav – Koncertík...

číst více

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ŽÁKYŇ-TANEČNÍ OBOR

Rozvrh hodin, podle kterého vyučujeme v době distanční výuky, najdete zde Příspěvky níže zachycují domácí přípravu žákyň. Žákyně Barbory Michelové – Radost z pohybu Žákyně Ziny Daňkové – Podzim v pohybu Žáky Ziny Daňkové, 4. ročník – Předej pohyb Žákyně Ziny Daňkové 5. ročník – Předávání pozitivní...

číst více

KLAVÍRNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA 2021

12. ročník tradiční soutěžní přehlídky se v letošním školním roce koná jako obvykle ve třech dnech - od úterý 16. února do čtvrtka 18. února. Vzhledem k současné situaci bude probíhat letošní soutěž online. I přes skutečnost, že výuka probíhá distančním způsobem, se do soutěže přihlásilo bezmála...

číst více

VÝUKA OD 15. 2. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. Ve všech oborech budeme ve výuce pokračovat distanční formou. Děkujeme za...

číst více

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Podle Opatření MŠMT je škola povinna informovat rodiče žáků a zletilé žáky o výsledcích vzdělávání. Vzhledem k aktuální situaci najdete Výpis z vysvědčení za 1. pololetí Vašeho dítěte ve školním elektronickém systému. Výpis z vysvědčení v listinné podobě bude žákům předán v době, kdy bude žákům...

číst více

MŮJ VESMÍR – PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉ TVORBY

MŮJ VESMÍR - počítačová grafika žáků Martiny Magni Kromě těchto fotografii můžete zde zhlédnout galerii zpracovanou jako videoprezentaci.Autorka úvodní animace (paleta): Marie Špácová, žákyně 1. ročníku / 2. stupněHudební podklad: M. Ravel - Smyčcový kvartet F dur

číst více

KALENDÁŘ – DÁREK VŠEM ŽÁKŮM NAŠÍ ŠKOLY

Pro připomenutí akcí, které každoročně pořádáme, jsme vytvořili kalendář s fotografiemi. Díky finanční podpoře Klubu přátel ZUŠ Kuřim můžeme tento kalendář věnovat jako dárek do každé rodiny žáka navštěvujícího naši školu. Věříme, že Vás tato pozornost potěší.   [gallery link="file"...

číst více

ŽÁDOST O UKONČENÍ STUDIA V ZUŠ

Ukončení docházky do ZUŠ podrobně řeší vyhláška č. 70/2019 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Podle této vyhlášky žák přestává být žákem školy (mimo jiné) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák. V případě, že žádáte o ukončení studia pro Vaše dítě,...

číst více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 11. LEDNA 2021

Výuka od 11. 1. do 22. 1. 2021 Podle informace z MŠMT  bude výuka žáků základních uměleckých škol probíhat ve stejném režimu jako doposud, tedy distančním způsobem. Toto opatření je platné do 22. 1. 2021. Děkujeme za pochopení.

číst více

PF 2021

Vážení rodiče, žáci a přátelé, děkujeme Vám za přízeň, náklonnost a důvěru, kterou nám věnujete. Za zaměstnance a žáky Základní umělecké školy Kuřim Vám přejeme do nového roku 2021 hodně lásky, zdraví, pokoje a radosti z umění. Pavlína Zámečníková, Radmila Strážnická, Iva Hrbáčková...

číst více

VÁNOČNÍ KONCERT

Připravili jsme pro Vás mimořádný vánoční dárek v podobě speciálního Vánočního koncertu. Koncert se konal na jevišti Společenského a kulturního centra Kuřim a ke zhlédnutí online je na YouTube kanálu ZUŠ Kuřim. Program koncertu tvoří skladby v podání žáků hudebního a tanečního oboru, uslyšíte...

číst více

ADVENT S KUŘIMSKOU ZUŠkou

Naši učitelé s žáky pro Vás připravili online podobu adventních koncertů. Vystoupení můžete zhlédnout zde, nebo na níže uvedených odkazech. Přejeme Vám příjemný poslech. 1. Adventní koncert 2. Adventní koncert 3. Adventní koncert 4. Adventní - vánoční koncert...

číst více

VÝUKA OD 7. PROSINCE 2020

Z rozhodnutí  ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od pondělí 7. 12. 2020 povolena prezenční skupinová výuka. Informace o provozu škol a školských zařízení najdete zde. Další pokyny vám poskytnou vaši pedagogové.

číst více