Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

VÝTVARNÁ TVORBA – DOMÁCÍ PRÁCE ŽÁKŮ / 2. téma

Téma zadané na druhý týden:

Navrhni dopravní značku zákaz vjezdu /vstupu, vletu/ koronaviru.
Pro pokročilé: obrázek vyfoť nebo nakresli v mobilu, tabletu apod., vyfoť okolí svého domu a značku zakomponuj do fotky nebo ji přímo do fotky nakresli nebo nalep.

 

Číst dále

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k momentální mimořádné situaci se přesouvají všechny plánované termíny přijímacích talentových zkoušek na nejbližší možný termín, který upřesníme podle vývoje situace. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení.

Číst dále

VÝTVARNÁ TVORBA – DOMÁCÍ PRÁCE ŽÁKŮ / 1. téma

Témata zadaná na první týden:

Vichřice (starší žáci) / technika a formát volný.
Moje oblíbené zvířátko a jeho domeček (mladší žáci) / technika a formát volný.

Číst dále

SOUČASNÁ VÝUKA ŽÁKŮ

Výuka na naší základní umělecké škole v současnosti probíhá ve všech oborech distanční formou. Všem rodičům jsme posílali informační email s pokyny. Pokud je mezi Vámi někdo, kdo dosud z nějakého důvodu není ve spojení se svým učitelem, kontaktujte, prosím, vedení školy viz kontakty.

Pro některá oddělení je “výuka na dálku” snadnější, pro některá velmi složitá, ale pro všechny neobvyklá. Učitelé pečlivě připravují a rozdávají úkoly a dělají maximum pro to, aby Vaše děti v tomto mimořádném období co nejvíce podpořili. Výuka probíhá podle možností přes Skype, WhatsApp, nejčastěji telefonicky a e-mailem, nebo přes program Teams. Jsme si jisti, že tato zkušenost přinese nová poznání nám učitelům, žákům i Vám. U mladších dětí je však nezbytná pomoc Vás, rodičů. Velmi si vážíme Vašeho dohlížení nad cvičením a oceňujeme, že vedle nutnosti zvládat s Vašimi dětmi každodenní školní povinnosti se věnujete hudbě, kreslení a posíláte učitelům hlavních oborů nahrávky skladeb, fotografie obrázků a videoprojekce. Vybrané ukázky najdete na facebookových stránkách naší školy.

Děkujeme Vám za čas, který věnujete domácímu muzicírování a dalším uměleckým činnostem, za milé zprávy, které nám posíláte. Přejeme Vám hlavně zdraví a těšíme se na setkání s Vámi všemi!

Za celý pedagogický sbor
ředitelství ZUŠ Kuřim.

 

 

 

 

 

 

Číst dále

VÝUKA ŽÁKŮ V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

z důvodu dočasného uzavření základní umělecké školy nabízíme Vašim dětem výuku formou distančního studia – tzn. samostudia vedeného pedagogem pomocí elektronického zadávání domácích úkolů. Naši vyučující Vás budou telefonicky nebo elektronicky kontaktovat do 20. března a domluví si s Vámi způsob dálkových konzultací vhodných pro Vaše dítě.

Děkujeme Vám za spolupráci v této mimořádné situaci a přejeme vše dobré do následujících dnů.

Ředitelství ZUŠ Kuřim.

Číst dále

OZNÁMENÍ O PROVOZU ŠKOLY /stav ke dni 12.3.2020

Vážení rodiče a žáci,

Základní umělecká škola Kuřim na základě nařízení Vlády České republiky a MŠMT ruší výuku ve všech místech poskytování základního uměleckého vzdělávání, a to až do odvolání. V tomto období se ruší také všechny koncerty, vystoupení a další akce pořádané naší školou. Po dobu trvání tohoto opatření nemají žáci přístup do školy a prostor, kde probíhá výuka, a to bez výjimky.

Vedení ZUŠ Kuřim

Číst dále

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ O PROVOZU ŠKOLY

Výuka na základní umělecké škole dne 10. března probíhá podle platného rozvrhu.

Informace o výuce v následujících dnech budeme dle pokynů MŠMT aktualizovat.

 

Číst dále

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

26., 27.  března – hra na kytaru, ZUŠ V. Kaprálové Brno

30., 31. března – hra na smyčcové nástroje, ZUŠ Ořechov

1., 2. dubna – hra na klavír, ZUŠ Mikulov

16. dubna – soutěžní přehlídka – jazzové orchestry, ZUŠ Boskovice

 

Číst dále

KONCERT VÍTĚZŮ SOUTĚŽÍ

se koná v pondělí 2. března v sále ZUŠ Kuřim, začátek v 17:30.

V programu uslyšíte vítěze školních kol soutěží ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje.

Žáci dosáhli  v okresních kolech ve hře na kytaru a klavír vynikajících výsledků.

Všem žákům srdečně blahopřejeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.

Číst dále