Domů » Hudební obor » Studijní zaměření

Studijní zaměření

Basová kytara

Basová kytara

Co se žák naučí Se studiem hry na baskytaru je možné začít ve věku 7 let. Pro dokonalé zvládnutí hry je potřeba mít nejen hudební, ale i fyzické předpoklady. Baskytara najde uplatnění v hudebních stylech jako je jazz, blues, folk, bluegrass, country nebo v populární...

Kontrabas

Kontrabas

Co se žák naučí Se studiem hry na kontrabas je možné začít ve věku 7 let. Pro dokonalé zvládnutí hry je potřeba mít nejen hudební, ale i fyzické předpoklady. Kontrabas je největší smyčcový nástroj, který najde uplatnění nejen ve hře orchestrální i komorní, ale také v...

Trombon

Trombon

Co se žák naučí Hra na trombon (pozoun) je vhodná pro žáky od deseti let, kteří zvládli základy hry na zobcovou flétnu a mají potřebné fyzické dispozice. Po zvládnutí základních technických dovedností se žáci uplatní v dechových souborech a komorních seskupení....

Sólový zpěv

Sólový zpěv

Co se žák naučí Lidský hlas je nejstarší hudební nástroj a zpěv nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Ve výuce sólového zpěvu dbáme na správné držení těla a správné dýchání, učíme žáky základní principy pěvecké techniky, artikulace a dikce. S hlasem pracujeme...

Sborový zpěv

Sborový zpěv

Co se žák naučí Ve výuce sborového zpěvu žáci získávají pěvecké návyky, základy pro interpretaci jednohlasých a vícehlasých písní, rozvíjí cit pro spolupráci a vzájemné tvoření s ostatními zpěváky a hudebníky. Mladší žáci navštěvují přípravný pěvecký sbor Kuřimská...

Zobcová flétna

Zobcová flétna

Co se žák naučí Hra na zobcovou flétnu je vhodná pro děti mladšího školního věku. Po zvládnutí základních technických dovedností mohou začít hrát na obtížnější dřevěné nebo žesťové nástroje, nebo pokračovat ve hře na zobcovou flétnu sopránovou či altovou. Co bude...

Violoncello

Violoncello

Co se žák naučí Žáci mohou začít hrát na violoncello už v rámci přípravné hudební výchovy. Hra na violoncello klade velké nároky na hudební schopnosti a motorické dispozice žáka. Zvláště v začátcích výuky je zájem rodičů a jejich přítomnost v hodinách velmi vítaná....

Tuba

Tuba

Co se žák naučí Tuba je největší žesťový nástroj s velkým nátrubkem. Vzhledem k jeho hmotnosti a velikosti je vhodné začít s výukou hry ve věku 12 let a žák musí mít potřebné fyzické dispozice. Při studiu hry na tubu žáci navazují na hudební znalosti a technické...

Trubka

Trubka

Co se žák naučí Trubka je dominantním nástrojem v dechové sekci a hráči na trubku mají v rámci naší školy možnost širokého uplatnění od komorních souborů (dua, tria, žesťový kvintet), přes klasický dechový orchestr až po školní jazzový orchestr. V souborech žáci...

Saxofon

Saxofon

Co se žák naučí Způsob tvoření tónu na saxofon je podobný jako na klarinet. Saxofon má specifickou barvu zvuku, díky které je velmi oblíben a hojně využíván v souborech nejrůznějšího obsazení, v hudbě jazzové i taneční. Při studiu hry na saxofon  se žáci učí...

Kytara

Kytara

Co se žák naučí Hrát na kytaru. Zdá se vám to málo? Pak tedy: správně držet kytaru, znát její části a jména strun, číst noty i akordy, naladit kytaru a vyměnit struny, hrát doprovody k písním, které bude i zpívat, hrát sólově i ve skupině hudebníků, podle not a...

Kontrabas

Kontrabas

Co se žák naučí Se studiem hry na kontrabas je možné začít ve věku 7 let. Pro dokonalé zvládnutí hry je potřeba mít nejen hudební, ale i fyzické předpoklady. Kontrabas je největší smyčcový nástroj, který najde uplatnění nejen ve hře orchestrální i komorní, ale také v...

Klavír

Klavír

Co se žák naučí Při výuce hry na hudební nástroj záleží vždy na několika aspektech: talentu, poctivé každodenní práci, podpoře žáka ze strany rodičů a v neposlední řadě na vyučujícím, zda dokáže vytvořit...

Klarinet

Klarinet

Co se žák naučí Výuce hry na klarinet předchází výuka hry na zobcovou flétnu. V počátcích hry na klarinet vybíráme z několika typů nástrojů, pro žáky je nejvhodnější a nejvyužívanější B klarinet a Es klarinet. Po zvládnutí základní techniky nástroje se může žák...

Housle

Housle

Co se žák naučí Žáci začínají hrát na housle již v rámci přípravné hudební výchovy. Hra na housle klade velké nároky na hudební schopnosti a motorické dispozice. Ke každému žákovi uplatňujeme individuální a vstřícný přístup. Žáci účinkují na četných školních...

Flétna

Flétna

Co se žák naučí Kolik se toho žáci naučí, záleží na jejich schopnostech a na jejich píli. V počátcích výuky si osvojují základní návyky důležité pro hru na flétnu - správné držení flétny, správné dýchání, nasazení tónu a ladění flétny.  Nejdříve žáci hrají lidové a...

Elektronické klávesové nástroje

Elektronické klávesové nástroje

Co se žák naučí V počátcích výuky hry na klávesy si žáci osvojují základy klavírní hry. Prvky, které jsou specifické pro výuku hry na elektronické klávesové nástroje díky jeho digitálním možnostem, se do výuky vnáší postupně. Technické vybavení keyboardů dovoluje...

Bicí nástroje

Bicí nástroje

Co se žák naučí Bicí nástroje jsou jednou z nejstarších skupin hudebních nástrojů. Své místo mají v hudbě různých etnických skupin, v hudbě vážné i populární. Ve výuce se žáci seznamují se specifiky jednotlivých bicích nástrojů s hlavním zaměřením na bicí soupravu....

Akordeon

Akordeon

Co se žák naučí Akordeon je nástroj, který nabízí široké uplatnění v mnoha hudebních žánrech, stylech, souborech, či jiných hudebních seskupeních. Své místo má jak v hudbě lidové, tak v hudbě klasické. Výuka hry na akordeon probíhá v individuálních hodinách. Od...

Tenor

Tenor

Co se žák naučí Tenor - baskřídlovka je nepostradatelný nástroj v dechovém souboru. Žáci se vybírají většinou z řad hráčů, kteří už mají s hrou na dechový nátroj předchozí zkušenosti a mají pro hru na tenor fyzické předpoklady. Mohou se uplatnit ve školním žesťovém...