Domů » Hudební obor » ROZVRH HODIN HUDEBNÍ NAUKY

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

ROZVRH HODIN – NAUKA O HUDBĚ – HLAVNÍ BUDOVA KUŘIM

PONDĚLÍ
2. ročník 13:55-14:40 vyučuje Žaneta Vítová
1. ročník 15:45-16:30 vyučuje Peter Kučera
3. ročník 16:35-17:20 vyučuje Žaneta Vítová
4.+5. ročník 17:30-18:15 vyučuje Žaneta Vítová

ÚTERÝ
3. ročník 13:55-14:40 vyučuje Žaneta Vítová
4.+5. ročník 14:45-15:30 vyučuje Žaneta Vítová
PHV 15:45-16:30 vyučuje Peter Kučera
4. ročník 16:35-17:20 vyučuje Žaneta Vítová

STŘEDA
1. ročník 13:55-14:40 vyučuje Dagmar Barašová
2. ročník 15:45-16:30 vyučuje Dagmar Barašová

PONDĚLÍ : PHV 14:45-15:30 vyučuje Patricie Theimerová

ROZVRH HODIN – NAUKA O HUDBĚ – POBOČKA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

ÚTERÝ
2. + 3. ročník 13:25-14:10 vyučuje Dagmar Barašová
PHV + 1. ročník 15:15-16:00 vyučuje Martina Brabcová

STŘEDA
1. ročník 15:15-16:00 vyučuje Žaneta Vítová
3. ročník 15:15-16:00 vyučuje Jana Jelínková

2. ročník 16:05-16:50 vyučuje Žaneta Vítová
4.+ 5. ročník 16:55-17:40 vyučuje Žaneta Vítová

ROZVRH HODIN – NAUKA O HUDBĚ – DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ

NAUKA O HUDBĚ – ČEBÍN
středa – 14:35-15:20
vyučuje: Adéla Minďašová

NAUKA O HUDBĚ – LELEKOVICE
pondělí – 15:15-16:00
vyučuje: Barbora Baumannová

NAUKA O HUDBĚ – LIPŮVKA
1.+ 2. ročník

čtvrtek – 13:30-14:15
3.- 5. ročník
čtvrtek – 14:20-15:05
vyučuje: Radmila Strážnická

 

NAUKA O HUDBĚ – POŽADAVKY K ROČNÍKOVÉ ZKOUŠCE

PHV

 • čtení not v notovém zápisu c1-c2
 • zapiš do notové osnovy houslový klíč
 • zapiš celé noty a půlové noty do notové osnovy – na linky a do mezer

1. ročník

 • C dur = hudební abeceda; vyjmenuj noty a zapiš je do notové osnovy
 • znalost not v malé oktávě a v jednočárkované oktávě

2. ročník

 • noty s posuvkami cis1-cis3, ces1-ces3
 • pořadí křížků a béček
 • umět vytvořit tónických kvintakord T5 od daných tónů

3. ročník

 • pořadí křížků a béček
 • stupnice a T5 do 4 křížků a 4 béček
 • opakování: obraty T5
 • základní intervaly, nauč se pomocné písně

4. ročník

 • intervaly čisté a velké
 • utvoř T5 v durových a mollových tóninách
 • stupnice durové s béčky do 7 béček
 • druhy mollových stupnic
 • opakování: čtení not v houslovém a basovém klíči
 • život a dílo Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany

5. ročník

 • znalost a použití kvintového a kvartového kruhu
 • opakuj durové a mollové stupnice a jejich T5 s křížky i béčky
 • stupnice paralelní
 • romantismus v hudbě a jeho představitelé
 • symfonická báseň = hudební povídání o přírodě a historii
 • opakování: život a dílo Antonín Dvořák a Bedřich Smetana
 • opakování: čtení not v houslovém a basovém klíči.