Domů » Hudební obor » Klavír

Co se žák naučí

Při výuce hry na hudební nástroj záleží vždy na několika aspektech: talentu, poctivé každodenní práci, podpoře žáka ze strany rodičů a v neposlední řadě na vyučujícím, zda dokáže vytvořit tvůrčí atmosféru a najde s žákem společnou řeč. U výuky hry na klavír je to stejné: dosažení úspěšných výsledků ve hře na klavír závisí na pravidelné domací přípravě. Klavír, jehož mimořádné postavení v hudebním vzdělávání je dáno rozsáhlou šíří možností uplatnění jako nástroje sólového nebo komorního v různých nástrojových obsazeních, tak i jako nejdůležitějšího nástroje doprovodného, patří skutečně k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojům vůbec. Klavírista má velmi široké a všestranné uplatnění v mnoha hudebních žánrech, nejen v hudbě tzv. vážné, ale i v populární a taneční hudbě a samozřejmě také v jazzu. Někdo se naučí skvěle hrát, někdo systematicky pracovat, jiný si dokáže zahrát „jenom“ písničky pro radost, další poslouchat a snad i milovat hudbu.

Co bude potřebovat

K výuce hry na klavír je potřeba mít doma klavír, ne elektrický klávesový nástroj. Pro děti mladšího školního věku je vhodný pedálový adaptér – přenosný posuvný stupínek, který umožňuje dětem správně sedět u nástroje a používat pravý pedál. Tato pomůcka se dá zapůjčit ve škole.


Vyučující

MgA. Peter Kučera – vedoucí klavírního oddělení

Bc. Barbora Baumannová DiS. – Lelekovice, Čebín
Mgr. Gabriela Benková – Kuřim, Veverská Bítýška
BcA. Iva Hrbáčková – Veverská Bítýška, Kuřim
MgA. Vanesa Ignatova-Grabon – Veverská Bítýška, Kuřim
Petr Jedlička ml., DiS – Kuřim
MgA. Peter Kučera – Kuřim
Mgr. Markéta Milková – Kuřim, Veverská Bítýška
Iva Schejbalová – Kuřim
Mgr. Radmila Strážnická – Kuřim, Lipůvka
Mgr. Lucie Urbancová, DiS.– Veverská Bítýška

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.

Skip to content