Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Lelekovice

detašované pracoviště

Výuka probíhá ve třídách Základní školy Lelekovice. Žáci zde mohou navštěvovat tato studijní zaměření:

Taneční obor (úterý, čtvrtek)
Vyučuje: Barbora Michelová

Hra na klavír
Vyučuje: Barbora Baumannová

Nauka o hudbě pro žáky 1.- 5. ročníku
pondělí 16:00 – 16.45
Vyučuje: Barbora Baumannová

Hra na kytaru
Vyučuje: Mgr. Antonín Jarůšek