Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Lipůvka

detašované pracoviště

Výuka probíhá ve třídách Základní školy Lipůvka. Žáci zde mohou navštěvovat studijní zaměření:

Hra na dechové nástroje
Vyučuje: Pavel Pálenský
Vyučuje: Miloš Ziegler
 
Nauka o hudbě (středa)
Vyučuje: Radmila Strážnická
 
Hra na klavír (čtvrtek)
Vyučuje: Radmila Strážnická
 

Vaše dotazy vám zodpoví:
Mgr. Radmila Strážnická, zástupkyně ředitelky /541420062/ radmila.straznicka@zus-kurim.cz