Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Kuřim

hlavní pracoviště

Výuka probíhá v samostatné budově. Žáci zde mohou navštěvovat hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Výuka se uskutečňuje každodenně.

Vedení školy:
Pavlína Zámečníková, ředitelka /541420061/ zamecnikova@zus-kurim.cz

Mgr. Radmila Strážnická, zástupkyně ředitelky /541420062/ radmila.straznicka@zus-kurim.cz

BcA. Iva Hrbáčková, zástupkyně ředitelky /549420192/
iva.hrbackova@zus-kurim.cz