Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

DOMÁCÍ PRÁCE ŽÁKŮ VÝTVARNÉ TVORBY během podzimní distanční výuky

Číst dále

DISTANČNÍ VÝUKA – ROZVRH HODIN SBOROVÝ ZPĚV, LDO

Číst dále

DISTANČNÍ VÝUKA – ROZVRH HODIN MULTUMEDIÁLNÍ TVORBA

Číst dále

DISTANČNÍ VÝUKA – ROZVRH HODIN KOLEKTIVNÍHO PŘEDMĚTU NAUKA O HUDBĚ

Číst dále