Domů » ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

24. 8. 2021

Milí žáci a vážení rodiče,

domluva individuálních rozvrhů s pedagogy hudebního oboru bude probíhat 1. 9. –  3. 9. 2021 od 13:30 do 17:30 v budově ZUŠ Kuřim i na pobočce ve Veverské Bítýšce. Současně se bude konat také zápis do jednotlivých skupin nauky o hudbě a přípravné hudební výchovy (PHV). Hudební nauka je povinná pro všechny žáky od 1. ročníku do 5. ročníku I. stupně. Od 3. ročníku I. stupně je možnost navštěvovat volitelný předmět hudební praxe a od 4. ročníku I. stupně si žáci hudebního oboru vybírají z povinně volitelného předmětu komorní hra, souborová hra nebo sborový zpěv. Možnosti zařazení do předmětů si domluví s vyučujícím hlavního oboru.

Schůzka s rodiči přijatých žáků:
čtvrtek 2. září – pobočka Veverská Bítýška, 16:00 učebna č. 20
pondělí 6. září – ZUŠ Kuřim, 17:00 komorní sál

 

Rozvrh kolektivních předmětů a hudební praxe:

TANEČNÍ TVORBA, VÝTVARNÁ TVORBA, MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA, LDO

Cantando – úterý 15:45-17:20 – Pavlína Zámečníková
Kuřimská kvítka – středa 14:45-15:30 – Pavlína Zámečníková
Aritmic Band – čtvrtek 18:10-19:40 – Josef Kolář
Akordeonový soubor – čtvrtek 16:15-17:15 –  Žaneta Vítová

PĚVECKÝ SBOR
pobočka Veverská Bítýška – úterý 16:05-16:55 – Adéla Minďašová
Čebín – středa 13:40-14:25 – Adéla Minďašová

Výuka ve všech oborech a individuálních i kolektivních předmětech začne v pondělí 6. září 2021.

Těšíme se na Vás.

Skip to content