Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

DISTANČNÍ VÝUKA OD 4. LEDNA 2021 – ROZVRH KOLEKTIVNÍCH PŘEDMĚTŮ

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 23. 12. 2020 probíhá výuka žáků základních uměleckých škol od 4. ledna ve všech oborech distančním způsobem. Toto opatření je platné do 10. 1. 2021. Pro další informace sledujte naše webové stránky. Děkujeme za pochopení. Zde najdete informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení.

ROZVRH KOLEKTIVNÍCH PŘEDMĚTŮ

Distanční výuka – rozvrh hodin Nauka o hudbě

Distanční výuka – rozvrh hodin Sborový zpěv, LDO

Distanční výuka – rozvrh hodin Multimediální tvorba

Distanční výuka – rozvrh hodin Výtvarná tvorba

Distanční výuka – rozvrh hodin Taneční tvorba