Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

VÝUKA OD 14. 10. 2020 PROBÍHÁ DISTANČNÍ FORMOU – ROZVRH KOLEKTIVNÍCH PŘEDMĚTŮ

Z rozhodnutí  ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přechází od 14. 10. 2020 naše škola opět na výuku distanční formou. Dny 26. 10. a 27. 10. jsou stanoveny jako volné dny (prázdniny).

Distanční výuka – rozvrh hodin Nauka i hudbě

Distanční výuka – rozvrh hodin Sborový zpěv, LDO

Distanční výuka – rozvrh hodin Multimediální tvorba

Distanční výuka – rozvrh hodin Výtvarná tvorba

Distanční výuka – rozvrh hodin Taneční tvorba