Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

DISTANČNÍ VÝUKA – ROZVRH HODIN MULTUMEDIÁLNÍ TVORBA

K distanční výuce a k zasílání úkolů v kolektivním předmětu Multimediální tvorba bude ve všech ročnících sloužit jako hlavní oficiální kanál aplikace Microsoft Teams.
Ke společné online komunikaci se můžete připojit v níže uvedených časech.

1. ročník: úterý 14:oo, středa 16:oo
ostatní žáci: úterý 16:00, středa 14:00
vyučuje: Iva Hudcová