Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Žádosti o přijetí ke studiu přijímáme na základě elektronické přihlášky podané do 17. května 2020.

Elektronickou přihlášku najdete na: www.izus.cz

Přijímací talentové zkoušky se budou konat 20., 21., 22., 25. května 2020.

Podrobnosti a termíny zkoušek v jednotlivých oborech a pracovištích najdete v rubrice Pro rodiče.