Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Tuba

Co se žák naučí

Tuba je největší žesťový nástroj s velkým nátrubkem. Vzhledem k jeho hmotnosti a velikosti je vhodné začít s výukou hry ve věku 12 let a žák musí mít potřebné fyzické dispozice. Při studiu hry na tubu žáci navazují na hudební znalosti a technické dovednosti, které získali při hře na tenor nebo na trombon. Uplatňují se v dechových orchestrech i v souborech populární hudby.

Co bude potřebovat

V začátcích výuky je možné si zapůjčit školní nástroj.

Vyučující

Mgr. et MgA. Jiří Komosný– tuba  (Veverská Bítýška, Kuřim)

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.