Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Sólový zpěv

Co se žák naučí

Lidský hlas je nejstarší hudební nástroj a zpěv nejpřirozenějším hudebním projevem člověka.

Ve výuce sólového zpěvu dbáme na správné držení těla a správné dýchání, učíme žáky základní principy pěvecké techniky, artikulace a dikce. S hlasem pracujeme vždy v souladu s jeho fyziologickými možnostmi a dispozicemi. U mladších dětí zpěv napomáhá při odstraňování logopedických vad.

Co bude potřebovat

Základní hudební předpoklady a chuť zpívat.

Vyučující

Jan Čechovský, DiS. – (Kuřim)

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.