Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Sborový zpěv

Co se žák naučí

Ve výuce sborového zpěvu žáci získávají pěvecké návyky, základy pro interpretaci jednohlasých a vícehlasých písní, rozvíjí cit pro spolupráci a vzájemné tvoření s ostatními zpěváky a hudebníky.

Mladší žáci navštěvují přípravný pěvecký sbor Kuřimská kvítka, starší jsou vybíráni do koncertního pěveckého sboru Cantando. Sborový zpěv nabízí prostor pro sebepoznávání a sdílení společných uměleckých zážitků.

Co bude potřebovat

Chuť zpívat, spolupracovat a tvořit.

Vyučující

Pavlína Zámečníková – sborový zpěv (Kuřim)
Jan Čechovský, DiS – sborový zpěv (Kuřim)

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.