Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Flétna

Co se žák naučí

Kolik se toho žáci naučí, záleží na jejich schopnostech a na jejich píli. V počátcích výuky si osvojují základní návyky důležité pro hru na flétnu – správné držení flétny, správné dýchání, nasazení tónu a ladění flétny.  Nejdříve žáci hrají lidové a umělé písničky, později klasickou hudbu, hrají nejen sólově, ale i ve skupině dvou a více flétnistů, nebo v souboru s dalšími hudebníky. Žáci hrají podle not i zpaměti, improvizují a tvořit vlastní hudbu. Flétna má velké využití v sólové hře, v komorní hře, je zastoupena v lidové, taneční i jazzové hudbě.

Co bude potřebovat

V počátečním stádiu výuky je možné si ve škole zapůjčit příčnou flétnu se zahnutou hlavicí, která umožní mladším žákům hru fyzicky zvládnout.

Vyučující

BcA. Pavlína Kavulová – příčná flétna (KuřimVeverská Bítýška)

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.