Domů » ŽÁDOST O UKONČENÍ STUDIA V ZUŠ

ŽÁDOST O UKONČENÍ STUDIA V ZUŠ

11. 1. 2021

Ukončení docházky do ZUŠ podrobně řeší vyhláška č. 70/2019 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Podle této vyhlášky žák přestává být žákem školy (mimo jiné) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák. V případě, že žádáte o ukončení studia pro Vaše dítě, vyberte si formulář v jednom z níže uvedených odkazů.

Odhláška ze ZUŠ (pdf)
Odhláška ze ZUŠ (docx)

Odhlášku najdete také v elektronickém systému iZUŠ: Dokumenty žáka – Odhláška ze ZUŠ

Skip to content