Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

VÝUKA OD 25. LISTOPADU 2020

Z rozhodnutí  ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od středy 25. listopadu 2020 povolena individuální prezenční výuka – jeden pedagog a jeden žák. Hromadné obory zatím pokračují ve výuce distanční formou. Podrobné informace o provozu škol a školských zařízení najdete zde.