Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

VÝTVARNÁ TVORBA / Inspirace na květen

Nakreslete Ptačí strom. Různí ptáci mají různé budky. (Představte si sídliště, kde každý dům je jiný.)
Inspirace: Ptačí píseň

Lineárně zaznamenejte zpěv různých ptáků.
Inspirace: Ptačí hlasy

Navrhněte dům bez pravých úhlů
Inspirace: Gaudi – architektura, Hundertwasser – architektura

Nakreslete, co vidíte z okna

Zasaďte si semínko (např. fazoli) nebo sazeničku do květináče, na zahrádce na záhonek a pozorujte, jak roste. Kreslete fáze růstu.