Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

TABLO ABSOLVENTŮ ZUŠ KUŘIM 2018/2019

Závěrečné práce absolventů výtvarného oboru jsou vystaveny v Komorním sále ZUŠ Kuřim a budou k vidění v provozní době školy i začátkem školního roku 2019/20.