Domů » Předběžný rozvrh hodin přípravné hudební výchovy a hudebních nauk

Předběžný rozvrh hodin přípravné hudební výchovy a hudebních nauk

29. 8. 2015

Informační schůzka s rodiči nově přijatých žáků do hudebního oboru (PHV a 1. ročníky) 

se koná ve čtvrtek 3. září v 16 hodin v učebně hudební nauky (I. poschodí vpravo).

Na této schůzce a v průběhu 1. týdne mohou rodiče zapsat děti do jednotlivých skupin. 

Přípravná hudební výchova (děti z 1. třídy ZŠ) – zkratka PHV

1. skupina pondělí 16.00 – 16.45 vyučuje Barbora Kuncová

2. skupina čtvrtek 14.25 – 15.10 vyučuje MgA. Dagmar Barašová

1. ročník Nauky o hudbě

1. skupina úterý 14.00 – 14.45 vyučuje Mgr. Radmila Strážnická

2. skupina středa 14.00 – 14.45 vyučuje Pavlína Zámečníková

2. ročník Nauky o hudbě

1. skupina úterý 14.55 – 15.40 vyučuje Mgr. Radmila Strážnická

2. skupina středa 15.45 – 16.30 vyučuje MgA. Dagmar Barašová

3. ročník Nauky o hudbě

1. skupina úterý 15.50 – 16.35 vyučuje Mgr. Radmila Strážnická

2. skupina čtvrtek 15.15 – 16.00 vyučuje MgA. Dagmar Barašová

4. ročník Nauky o hudbě

1. skupina pondělí 16.50 – 17.35 vyučuje Barbora Kuncová

2. skupina úterý 16.45 – 17.30 vyučuje Mgr. Radmila Strážnická

5. ročník Hudební nauky

pondělí 17.40 – 18.25 vyučuje Barbora Kuncová

Skip to content