Domů » POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

2. 2. 2021

Podle Opatření MŠMT je škola povinna informovat rodiče žáků a zletilé žáky o výsledcích vzdělávání. Vzhledem k aktuální situaci najdete Výpis z vysvědčení za 1. pololetí Vašeho dítěte ve školním elektronickém systému. Výpis z vysvědčení v listinné podobě bude žákům předán v době, kdy bude žákům umožněna přítomnost v budově školy.

Děkujeme za pochopení!

Skip to content