Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče a milí žáci,

po celý týden od 26. do 30. října jsou podzimní prázdniny (28. října je státní svátek) a ve škole se neučí.
Přejeme žákům, aby si prázdninový týden příjemně užili a odpočinuli si od každodenních “dálkových” úkolů.