Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

OZNÁMENÍ O PROVOZU ŠKOLY /stav ke dni 12.3.2020

Vážení rodiče a žáci,

Základní umělecká škola Kuřim na základě nařízení Vlády České republiky a MŠMT ruší výuku ve všech místech poskytování základního uměleckého vzdělávání, a to až do odvolání. V tomto období se ruší také všechny koncerty, vystoupení a další akce pořádané naší školou. Po dobu trvání tohoto opatření nemají žáci přístup do školy a prostor, kde probíhá výuka, a to bez výjimky.

Vedení ZUŠ Kuřim