Domů » OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY

OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY

6. 5. 2020

Od pondělí 11. května bude za zpřísněných hygienických podmínek vydaných MŠMT (k přečtení zde) obnovena prezenční výuka na základní umělecké škole, a to ve všech oborech. Účast ve výuce je dobrovolná.

POKYNY PRO VSTUP A POHYB V BUDOVĚ ŠKOLY

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády a zřizovatele JM kraje je umožněna žákům osobní přítomnost ve škole, a to od 11. 5. do 30. 6. 2020. Záleží výhradně na rozhodnutí rodičů – zákonných zástupců, zda se dítě dobrovolné výuky zúčastní. Nadále bude umožněno vzdělávat se prostřednictvím distanční výuky, jejíž obsah se bude shodovat s obsahem výuky žáků ve škole. Vzdělávací aktivity ve škole se realizují individuálně a pro skupiny maximálně 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu výuky. Před první vyučovací hodinou odevzdá žák vyučujícímu Čestné prohlášení (ke stažení zde), bez tohoto dokladu není žákům umožněna přítomnost ve výuce. Do budovy školy je povolen vstup pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

Přítomnost v budově školy podléhá zpřísněným organizačním a hygienickým podmínkám:

  • Každý žák musí mít nasazenu ochrannou roušku při příchodu do školy i při pohybu po budově školy.

  • Žáci přicházejí do školy nejvýše 10 minut před začátkem vyučovací hodiny, po příchodu si vydezinfikují ruce (stojan za dveřmi), očistí boty, přezují se a okamžitě se odeberou do učebny.

  • V průběhu výuky mohou žáci odložit roušku na vyzvání pedagogem, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 – 2 metry. Každý žák bude mít sáček k uložení ochranné roušky.

  • Vyučující může vyzvat žáka k opakované opodstatněné desinfekci rukou např. před použitím nástroje, při přechodu z jedné třídy do druhé apod.

  • Během pohybu ve škole se žák smí setkávat pouze s žáky skupiny, do které je zařazen, není možné shlukování se v šatně, na chodbě a na dalších místech.

  • Po výuce žák použije dezinfekci a před opuštěním učebny si nasadí roušku, na chodbě se chová tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje, ani jiných osob a neprodleně opustí školu i prostor před školou.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

6. května 2020

Pavlína Zámečníková, ředitelka školy

Skip to content