Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

26., 27.  března – hra na kytaru, ZUŠ V. Kaprálové Brno

30., 31. března – hra na smyčcové nástroje, ZUŠ Ořechov

1., 2. dubna – hra na klavír, ZUŠ Mikulov

16. dubna – soutěžní přehlídka – jazzové orchestry, ZUŠ Boskovice