Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

KONCERT VÍTĚZŮ SOUTĚŽÍ

se koná v pondělí 2. března v sále ZUŠ Kuřim, začátek v 17:30.

V programu uslyšíte vítěze školních kol soutěží ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje.

Žáci dosáhli  v okresních kolech ve hře na kytaru a klavír vynikajících výsledků.

Všem žákům srdečně blahopřejeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.