Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

KALENDÁŘ – DÁREK VŠEM ŽÁKŮM NAŠÍ ŠKOLY

Pro připomenutí akcí, které každoročně pořádáme, jsme vytvořili kalendář s fotografiemi. Díky finanční podpoře Klubu přátel ZUŠ Kuřim můžeme tento kalendář věnovat jako dárek do každé rodiny žáka navštěvujícího naši školu. Věříme, že Vás tato pozornost potěší.

 

V prosinci vzniklo z nahrávek z posledních let reprezentativní CD k 70. výročí založení Hudební školy v Kuřimi a jako každoročně PF. Za připomenutí také stojí sborník prací žáků výtvarné tvorby Cream of Cream.