Domů » Hudební obor » Kuřimská kvítka

Dětský pěvecký sbor Kuřimská kvítka navštěvují žáci hudebního oboru ve věku do deseti let. Žáci se učí základy pěveckých dovedností – správně dýchat, vyslovovat, soustředit se ve skupině děti na svůj úkol a naučené dovednosti využívat ke společnému zpěvu. Výuka probíhá v přátelské atmosféře a je založena na spolupráci, kamarádství, kázni a vzájemné toleranci.

Koncerty
Sbor pravidelně vystupuje na školních koncertech a na vystoupeních, které pořádá město Kuřim.

Repertoár
Repertoár sboru tvoří převážně lidové písně a jednoduché písně umělé, písničky z pohádek, výběry ze sbírek českých autorů 20. století ( I. Hurník, P. Eben, O. Mácha, J. Křička, V. Kalabis, P. Jurkovič) a současných skladatelů (E. Hradecký, V. Petrov, J. Teml, S. Chudoba, E. Strašek, L. Němec, P. Kratochvíl )

Soutěže a ocenění

  •  pravidelná účast na soutěžní přehlídce Jihomoravského kraje (NIPOS ARTAMA)

 

 

Skip to content