Dětský pěvecký sbor Cantando působí v ZUŠ Kuřim od roku 1989, založila ho a stále vede Pavlína Zámečníková, současná ředitelka školy. Sbor navštěvují žáci hudebního oboru ve věku od 10 do 18 let. Ve výuce navazujeme na dovednosti, které žáci získali v přípravném pěveckém sboru Kuřimská kvítka, a jejich znalosti postupně prohlubujeme. Dbáme na vytvoření přátelského kolektivu, který má smysl pro společnou práci, cit pro detail, přesnost a důslednost.

Repertoár
Repertoár sboru je žánrově pestrý, tvoří ho skladby od období baroka až po tvorbu současných skladatelů, nechybí ani vícehlasé úpravy lidových písní a skladby jazzové a populární.

Koncerty
Cantando pravidelně účinkuje na akcích školy, účastní se vystoupení pořádaných městem Kuřim, vystupuje v kostelích a na adventních koncertech, účinkuje na výměnných koncertech se spřátelenými dětskými sbory základních uměleckých škol z celé České republiky (Brno, Třebíč, Vrbno pod Pradědem), pravidelně se zúčastňuje přehlídky Mozartovy děti v Brně. Cantando využívá příležitosti ke spolupráci se známými osobnostmi – sourozenci Ulrychovými, Pavlem Helánem nebo Jitkou Zelenkovou. Na slavnostním koncertě, který se konal k 65. výročí založení umělecké školy v Kuřimi, si sbor Cantando zazpíval se skupinou Cimbal Classic.

Soustředění
Pěvecký sbor se dvakrát ročně setkává na víkendovém soustředění, které se převážně koná v budově ZUŠ v Kuřimi. Podzimní soustředění se zaměřuje na začlenění nových žáků do kolektivu, utužení vzájemných vztahů ve sboru a přípravě písní na nový školní rok. Zpíváme v dopoledních i odpoledních hodinách, zkoušky jsou většinou dělené a organizačně se na nich podílí i nejstarší žáci sboru. Na jarním soustředění pracujeme na zdokonalení zpěvu, vylepšení techniky a dokončujeme repertoár na soutěže, které se na jaře konají. Denní program soustředění tvoří nejen hodiny zpěvu, ale také vycházky do okolí a hra společenských her.

Soutěže a ocenění

  • 2017 stříbrné pásmo – Mezinárodní soutěž pěveckých sborů v Bratislavě
  • 2016 stříbrné pásmo – Krajská postupová přehlídka školních DPS Jihomoravského kraje
  • 2016 3. místo – Mezinárodní soutěž pěveckých sborů v Krakově
  • 2011 Celostátní kolo v soutěži základních uměleckých škol MŠMT

Zahraniční cesty

 

Skip to content