Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ O PROVOZU ŠKOLY

Výuka na základní umělecké škole dne 10. března probíhá podle platného rozvrhu.

Informace o výuce v následujících dnech budeme dle pokynů MŠMT aktualizovat.