Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Přijďte si společně zazpívat a prožít příjemný adventní čas
ve středu 11. prosince od 18 hodin před budovou ZUŠ Kuřim.